دختران فراری و …

دختران فراری و …   دختران فراری و … این پروژه شامل ۱۲ صفحه می باشد. دهه انفجار آسیب های اجتماعی دخترانی که اقدام به ترک منزل ( فرار از منزل) کرده اند؛ افزایش آسیب های اجتماعی. نمود خود را در پدیده ترک منزل و خانواده در دختران و زنان نشان می دهد. آمار این […]

Read more

پذیرش خود

پذیرش خود   پذیرش خود این مقاله شامل ۱۴۱ صفحه می باشد.   پذیرش من، به راحتی می‌پذیرم اگر بخواهم، همان گونه که هستم خود را بپذیرم، پس باید به این راضی باشم که دیگران را نیز، همانطور که هستند بپذیرم. ما همیشه می‌خواهیم که والدینمان را مثل خودمان بپذیریم و تاکنون نیز نتوانسته‌ایم آنها […]

Read more

دختران فراری و …

دختران فراری و … دختران فراری و …   دهه انفجار آسیب های اجتماعی دخترانی که اقدام به ترک منزل ( فرار از منزل) کرده اند؛ افزایش آسیب های اجتماعی. نمود خود را در پدیده ترک منزل و خانواده در دختران و زنان نشان می دهد. آمار این دختران رو به افزونی است. ضرورت درک […]

Read more

 من، در جهان عشق و پذیرش ساکنم

 من، در جهان عشق و پذیرش ساکنم  من، در جهان عشق و پذیرش ساکنم پذیرش من، به راحتی می‌پذیرم اگر بخواهم، همان گونه که هستم خود را بپذیرم، پس باید به این راضی باشم که دیگران را نیز، همانطور که هستند بپذیرم. ما همیشه می‌خواهیم که والدینمان را مثل خودمان بپذیریم و تاکنون […]

Read more

منطقه حسن آباد

منطقه حسن آباد منطقه حسن آباد منطقه حسن آباد تا سال ۱۳۷۰ جز روستا بوده و از همین سال به بعد به شهر تبدیل شده است این منطقه دارای ۹۰۰ سال قدمت می باشد و خانواده های اصیل و بزرگی چون احرامیان، هراتی، ناظمیان و مشیر الممالک در این منطقه صاحب آب و زمین بودند. […]

Read more

ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) فهرست مطالب   فصل اول – ضرورت وجود قانون در جامعه – ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر – وجود اختلالات در زندگی اجتماعی – عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری – صلاحیت انحصاری […]

Read more

"نظریه امامت در ترازوی نقد"

"نظریه امامت در ترازوی نقد" "نظریه امامت در ترازوی نقد" نظریه امامت در ترازوی نقد ارکان اصلی نظریه نظریه امامت، از ابتدای تکون تاکنون فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر نهاده و عالمان و متکلمان شیعه در طول تاریخ، قرائت‌های مختلفی از آن داشته‌اند. لکن یک قرائت خاص همواره رواج و شهرت بیشتری داشته […]

Read more

حجاب و نقش آن در جامعه

حجاب و نقش آن در جامعه حجاب و نقش آن در جامعه فصل اول کلیات تحقیق   تعریف و موضوع تحقیق: کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب است. بیشتر استعمالش به معنی پرده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می دهد که پرده وسیله پوشش […]

Read more

جرائم سیاسی

جرائم سیاسی جرائم سیاسی فهرست عنوان های اصلی   عنوان صفحه بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی…………………. ۱ فصل اول – تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن ۱ فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی………….. ۲۹ بخش دوم- جرائم سیاسی……………….. ۴۲ فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی…………. ۴۲ فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم […]

Read more

جامعه شیعه در مدینه نخاوله (۱)

جامعه شیعه در مدینه نخاوله (۱) جامعه شیعه در مدینه نخاوله (۱) مقاله حاضر بخش نخست مقاله ای بلند است که درباره «جامعه شیعه در مدینه» نگارش یافته و فصول اصلی آن عبارتند از: امیرنشین شیعی بنوالحسین، اشراف حسینی در مدینه جدید، حرب و شاخه های شیعی آن، نخاولـه و ریشه هـا و ویــژگـی های […]

Read more