اقدام پژوهی عربی

2,000 تومان

دانلود اقدام پژوهي

اقدام پژوهي عربي

چگونه می توانم یادگیری درس عربی  سارا دانش آموز دیر آموز  آموزشگاه حجاب را بهبود بخشم؟

اقدام پژوهي درس عربي

توضیحات

دانلود اقدام پژوهی

اقدام پژوهی عربی

چگونه می توانم یادگیری درس عربی  سارا دانش آموز دیر آموز  آموزشگاه حجاب را بهبود بخشم؟

اقدام پژوهی درس عربی

فهرست مطالب:

مقدمه

تشکر و قدردانی

چکیده

توصیف وضعیت موجود

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

پیشینه ی تحقیق

گرد آوری وشواهد

تجزیه و تحلیل شواهد

مبانی نظری

گرد آوری وشواهد

پیشنهاد چند راه کار موقت

اجرای راهکار جدید و نظارت برآن

تعیین اعتبار روایی

نتایج

پیشنهادات

منابع و ماخذ

 

اقدام پژوهی عربی
اقدام پژوهی عربی

مقدمه:

آموزش زبان و علم ادبیات عرب به عنوان در آمدی برآشنایی با زبان دین و قرآن یکی از مهم ترین ارکان آموزشی در آموزش و پرورش شناخته شده است. سرمایه های معنوی و مادی زیادی برای فراگیران آن هزینه می گردد ولی در عمل پیشرفت چندانی حاصل نشده است.

اما به راستی چرا دو زبان انگلیسی و عربی که در کشورما از اول راهنمایی آموزش داده می شوند کاربردی نداشته و پس از مدتی فراموش می شوند و اگر دانش آموزان پس از گذراندن دوره ی راهنمایی و دبیرستان در دانشگاه در این رشته ها به صورت اختصاصی ادامه تحصیل ندهند به کلی این دو زبان را فراموش می کنند و در حالی که هفت سال این دو زبان را می آموزند.

آموزش و پرورش سنگ زیر بنای توسعه ی اجتماعی سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه ای می باشد. پویایی و سرزندگی و تحول در آموزش و پرورش منوط به سیاست گذاری ،برنامه ریزی  تصمیم گیری و سازماندهی دقیق است.

نیازی که در سطح جامعه به طور کامل احساس می شود این است که باید در روند هدایت و راهنمایی دانش آموختگان بهبودی حاصل گردد تا بتوان کیفیت آموخته ها را به نحو مطلوب تری افزایش داد. در این خصوص اقدامات فراوانی صورت پذیرفته و جا دارد که این اقدامات در تمامی سطوح مدارس توسعه یابد؛ از جمله ی این اقدامات می توان به بازی در حین تدریس در کلاس اشاره نمود که باید خیلی جدی در این رابطه برنامه ریزی و پژوهش عملی صورت گیرد.

نوع فایل: word قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۸

لطفاً برای مشاهده متن کامل اقدام پژوهی عربی محصول را خریداری و دانلود نمائید…

تشکر از خریدتان