المغازی (تاریخ جنگهای پیامبر(ص))

شناسه محصول: d792a16ec5a6 دسته: برچسب:

توضیحات

المغازی (تاریخ جنگهای پیامبر(ص))

المغازی (تاریخ جنگهای پیامبر(ص))

المغازی از مهم‌ترین آثار محمد بن عمر واقدی مورخ و سیره‌نویس سدهٔ دوم و سوم هجری است.
در مقایسه با سیرهٔ ابن اسحاق، این کتاب از نظر وسعت و ارائهٔ جزئیات بر اثر ابن اسحاق برتری دارد.
واقدی برای نوشتن مغازی پیامبر اسلام، از تمام منابع شفاهی و مکتوب، اطلاعات نسب‌شناسان و بازدید از مناطق جنگی این نبردها استفاده کرده‌است.
بررسی برخی سندهای کتاب، نشان‌دهندهٔ آن است که واقدی از منابع رسمی و احتمالاً مکتوب نیز استفاده کرده‌است….

المغازی (تاریخ جنگهای پیامبر(ص))

المغازی از مهم‌ترین آثار محمد بن عمر واقدی مورخ و سیره‌نویس سدهٔ دوم و سوم هجری است.
در مقایسه با سیرهٔ ابن اسحاق، این کتاب از نظر وسعت و ارائهٔ جزئیات بر اثر ابن اسحاق برتری دارد.
واقدی برای نوشتن مغازی پیامبر اسلام، از تمام منابع شفاهی و مکتوب، اطلاعات نسب‌شناسان و بازدید از مناطق جنگی این نبردها استفاده کرده‌است.
بررسی برخی سندهای کتاب، نشان‌دهندهٔ آن است که واقدی از منابع رسمی و احتمالاً مکتوب نیز استفاده کرده‌است….

المغازی (تاریخ جنگهای پیامبر(ص))

المغازی از مهم‌ترین آثار محمد بن عمر واقدی مورخ و سیره‌نویس سدهٔ دوم و سوم هجری است.
در مقایسه با سیرهٔ ابن اسحاق، این کتاب از نظر وسعت و ارائهٔ جزئیات بر اثر ابن اسحاق برتری دارد.
واقدی برای نوشتن مغازی پیامبر اسلام، از تمام منابع شفاهی و مکتوب، اطلاعات نسب‌شناسان و بازدید از مناطق جنگی این نبردها استفاده کرده‌است.
بررسی برخی سندهای کتاب، نشان‌دهندهٔ آن است که واقدی از منابع رسمی و احتمالاً مکتوب نیز استفاده کرده‌است….

ادیان شناسی

کتاب,المغازی,پیامبر