نمونه سوالات ++C دانشگاه پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات ++C دانشگاه پيام نور

دانلود نمونه سوالات برنامه‌سازي پيشرفته دانشگاه پيام نور

دانلود نمونه سوالات اصول كامپيوتر 2 دانشگاه پيام نور

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات ++C دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات برنامه‌سازی پیشرفته دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات اصول کامپیوتر ۲ دانشگاه پیام نور

 

عنوان درس: اصول کامپیوتر۲ ، برنامه‌سازی پیشرفته

کد درس: ۱۱۱۵۰۶۸ – ۱۱۱۵۱۳۸ – ۱۱۱۵۱۶۲ – ۱۳۲۲۰۰۳ –  ۱۵۱۰۱۹

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۸-، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸-، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ – ، مهندسی رباتیک، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری، مهندس کامپیوتر گرایش نرم‌افزار ۱۳۲۲۰۰۳، ریاضیات و کاربردها،  علوم کامپیوتر۱۵۱۱۰۱۹

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

دانلود نمونه سوالات برنامه‌سازی پیشرفته ++C نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات برنامه‌سازی پیشرفته ++C نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات برنامه‌سازی پیشرفته ++C نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات برنامه‌سازی پیشرفته ++C نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات برنامه‌سازی پیشرفته ++C نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات برنامه‌سازی پیشرفته ++C تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات برنامه‌سازی‌پیشرفته ++C نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات برنامه‌سازی‌پیشرفته ++C نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات برنامه‌سازی‌پیشرفته ++C نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات برنامه‌سازی‌پیشرفته ++C نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

نمونه سوالات برنامه‌سازی پیشرفته

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات ++C دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان

نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته c پیام نور   نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته دانشگاه آزاد   نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته c++   نمونه سوالات برنامه نویسی کامپیوتر   نمونه سوالات برنامه نویسی پیشرفته c++ با جواب   دانلود نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته c++   دانلود نمونه سوال برنامه نویسی c++   نمونه سوالات برنامه سازی ۲ با جواب   نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته c پیام نور   نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته c++   نمونه سوالات برنامه نویسی کامپیوتر   دانلود نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته c++   دانلود نمونه سوال برنامه نویسی c++   نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته c#   نمونه سوالات برنامه نویسی پیشرفته c++ با جواب   نمونه سوالات برنامه سازی ۲ با جواب   نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته c پیام نور   نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته c++   نمونه سوالات برنامه نویسی کامپیوتر   دانلود نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته c++   دانلود نمونه سوال برنامه نویسی c++   نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته c#   نمونه سوالات برنامه نویسی پیشرفته c++ با جواب   نمونه سوالات برنامه سازی ۲ با جواب   نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته c پیام نور   نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته c++   نمونه سوالات برنامه نویسی کامپیوتر   دانلود نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته c++   دانلود نمونه سوال برنامه نویسی c++   نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته c#   نمونه سوالات برنامه نویسی پیشرفته c++ با جواب   نمونه سوالات برنامه سازی ۲ با جواب   نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته c پیام نور   نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته c++   نمونه سوالات برنامه نویسی کامپیوتر   دانلود نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته c++   دانلود نمونه سوال برنامه نویسی c++   نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته c#   نمونه سوالات برنامه نویسی پیشرفته c++ با جواب   نمونه سوالات برنامه سازی ۲ با جواب   نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته c پیام نور   نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته c++   نمونه سوالات برنامه نویسی کامپیوتر   دانلود نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته c++   دانلود نمونه سوال برنامه نویسی c++   نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته c#   نمونه سوالات برنامه نویسی پیشرفته c++ با جواب   نمونه سوالات برنامه سازی ۲ با جواب   نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته c پیام نور   نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته c++   نمونه سوالات برنامه نویسی کامپیوتر   دانلود نمونه سوال برنامه نویسی پیشرفته c++   دانلود نمونه سوال برنامه نویسی c++   نمونه سوالات برنامه سازی پیشرفته c#   نمونه سوالات برنامه نویسی پیشرفته c++ با جواب   نمونه سوالات برنامه سازی ۲ با جواب