تاثیر-نوع-دندانه-و-عوامل-فیزیکی-بر-تخریب-برخی-از-رنگینه-های-طبیعی-در-منسوجات-ابریشمی-صفویه-۵۲-ص

شناسه محصول: c647bc6a8523 دسته:

توضیحات

تاثیر-نوع-دندانه-و-عوامل-فیزیکی-بر-تخریب-برخی-از-رنگینه-های-طبیعی-در-منسوجات-ابریشمی-صفویه-۵۲-ص

تاثیر-نوع-دندانه-و-عوامل-فیزیکی-بر-تخریب-برخی-از-رنگینه-های-طبیعی-در-منسوجات-ابریشمی-صفویه-52-ص

تاثیر-نوع-دندانه-و-عوامل-فیزیکی-بر-تخریب-برخی-از-رنگینه-های-طبیعی-در-منسوجات-ابریشمی-صفویه-۵۲-ص

نام فایل : تاثیر-نوع-دندانه-و-عوامل-فیزیکی-بر-تخریب-برخی-از-رنگینه-های-طبیعی-در-منسوجات-ابریشمی-صفویه-۵۲-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۴۲
حجم : ۱۶۵ کیلوبایت
. تاثیر نوع دندانه و عوامل فیزیکی بر تخریب برخی از رنگینه های طبیعی در منسوجات ابریشمی صفویه. کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی. دانشکده مرمت. استاد راهنما: عابد اصفهانی، عباس. شهریور ۱۳۷۸، ۱۴۷ص. عکس، دیاگرام، جداول، کتابنامه.چکیده: نساجی به عنوان هنر وهم به عنوان صنعت در شکل گیری و بسط…

تاثیر-نوع-دندانه-و-عوامل-فیزیکی-بر-تخریب-برخی-از-رنگینه-های-طبیعی-در-منسوجات-ابریشمی-صفویه-52-ص

تاثیر-نوع-دندانه-و-عوامل-فیزیکی-بر-تخریب-برخی-از-رنگینه-های-طبیعی-در-منسوجات-ابریشمی-صفویه-۵۲-ص

نام فایل : تاثیر-نوع-دندانه-و-عوامل-فیزیکی-بر-تخریب-برخی-از-رنگینه-های-طبیعی-در-منسوجات-ابریشمی-صفویه-۵۲-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۴۲
حجم : ۱۶۵ کیلوبایت
. تاثیر نوع دندانه و عوامل فیزیکی بر تخریب برخی از رنگینه های طبیعی در منسوجات ابریشمی صفویه. کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی. دانشکده مرمت. استاد راهنما: عابد اصفهانی، عباس. شهریور ۱۳۷۸، ۱۴۷ص. عکس، دیاگرام، جداول، کتابنامه.چکیده: نساجی به عنوان هنر وهم به عنوان صنعت در شکل گیری و بسط…

تاثیر-نوع-دندانه-و-عوامل-فیزیکی-بر-تخریب-برخی-از-رنگینه-های-طبیعی-در-منسوجات-ابریشمی-صفویه-52-ص

تاثیر-نوع-دندانه-و-عوامل-فیزیکی-بر-تخریب-برخی-از-رنگینه-های-طبیعی-در-منسوجات-ابریشمی-صفویه-۵۲-ص

نام فایل : تاثیر-نوع-دندانه-و-عوامل-فیزیکی-بر-تخریب-برخی-از-رنگینه-های-طبیعی-در-منسوجات-ابریشمی-صفویه-۵۲-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۴۲
حجم : ۱۶۵ کیلوبایت
. تاثیر نوع دندانه و عوامل فیزیکی بر تخریب برخی از رنگینه های طبیعی در منسوجات ابریشمی صفویه. کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی. دانشکده مرمت. استاد راهنما: عابد اصفهانی، عباس. شهریور ۱۳۷۸، ۱۴۷ص. عکس، دیاگرام، جداول، کتابنامه.چکیده: نساجی به عنوان هنر وهم به عنوان صنعت در شکل گیری و بسط…

سایر رشته های فنی مهندسی