تاریخچه-ریاضیات-۱۱-ص

شناسه محصول: 271df4b5aa8c دسته:

توضیحات

تاریخچه-ریاضیات-۱۱-ص

تاریخچه-ریاضیات-11-ص

تاریخچه-ریاضیات-۱۱-ص

نام فایل : تاریخچه-ریاضیات-۱۱-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۹
حجم : ۵۰ کیلوبایت
«تاریخچه مختصر ریاضیات»——————————————-انسان اولیه نسبت به اعداد بیگانه بود و شمارش اشیاء اطراف خود را به حسب غریزه یعنی همانطور کهمثلاً مرغ خانگی تعداد جوجه هایش را می داند انجام می داد اما به زودی مجبور شد وسیله شمارش دقیق تری بوجود آورد لذا به کمک انگشتان دست دستگاه شماری پدید آورد که مبنای آن ۶۰ بود. این دستگاه شمار که بسیار پیچیده می باشد قدیمی…

تاریخچه-ریاضیات-11-ص

تاریخچه-ریاضیات-۱۱-ص

نام فایل : تاریخچه-ریاضیات-۱۱-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۹
حجم : ۵۰ کیلوبایت
«تاریخچه مختصر ریاضیات»——————————————-انسان اولیه نسبت به اعداد بیگانه بود و شمارش اشیاء اطراف خود را به حسب غریزه یعنی همانطور کهمثلاً مرغ خانگی تعداد جوجه هایش را می داند انجام می داد اما به زودی مجبور شد وسیله شمارش دقیق تری بوجود آورد لذا به کمک انگشتان دست دستگاه شماری پدید آورد که مبنای آن ۶۰ بود. این دستگاه شمار که بسیار پیچیده می باشد قدیمی…

تاریخچه-ریاضیات-11-ص

تاریخچه-ریاضیات-۱۱-ص

نام فایل : تاریخچه-ریاضیات-۱۱-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۹
حجم : ۵۰ کیلوبایت
«تاریخچه مختصر ریاضیات»——————————————-انسان اولیه نسبت به اعداد بیگانه بود و شمارش اشیاء اطراف خود را به حسب غریزه یعنی همانطور کهمثلاً مرغ خانگی تعداد جوجه هایش را می داند انجام می داد اما به زودی مجبور شد وسیله شمارش دقیق تری بوجود آورد لذا به کمک انگشتان دست دستگاه شماری پدید آورد که مبنای آن ۶۰ بود. این دستگاه شمار که بسیار پیچیده می باشد قدیمی…

سایر رشته های فنی مهندسی