تاریخچه-CadCam-28-ص

شناسه محصول: da7e82edda90 دسته:

توضیحات

تاریخچه-CadCam-28-ص

تاریخچه-CadCam-28-ص

تاریخچه-CadCam-28-ص

نام فایل : تاریخچه-CadCam-28-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۳
حجم : ۱۲۴۳ کیلوبایت
تاریخچه Cad/CamCad/Cam شامل دو بخش جداگانه با نام های ذیل می باشد:۱ـ طراحی به کمک کامپیوتر۲ـ تولید به کمک کامپیوتراین دو بخش در طی ۳۰ سال گذشته به طور مستقل رشد کرده اند و هم اکنون هر دوی آنها با هم تحت عنوان سیستم های Cad/Cam یکپارچه شده اند. معنای یکپارچگی این است که کلیه عملیات طراحی و تولید می تواند در یک سیستم واحد مورد نظارت و کنترل قرارگیرد.طراحی به کمک کامپیوتر اساساً بر…

تاریخچه-CadCam-28-ص

تاریخچه-CadCam-28-ص

نام فایل : تاریخچه-CadCam-28-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۳
حجم : ۱۲۴۳ کیلوبایت
تاریخچه Cad/CamCad/Cam شامل دو بخش جداگانه با نام های ذیل می باشد:۱ـ طراحی به کمک کامپیوتر۲ـ تولید به کمک کامپیوتراین دو بخش در طی ۳۰ سال گذشته به طور مستقل رشد کرده اند و هم اکنون هر دوی آنها با هم تحت عنوان سیستم های Cad/Cam یکپارچه شده اند. معنای یکپارچگی این است که کلیه عملیات طراحی و تولید می تواند در یک سیستم واحد مورد نظارت و کنترل قرارگیرد.طراحی به کمک کامپیوتر اساساً بر…

تاریخچه-CadCam-28-ص

تاریخچه-CadCam-28-ص

نام فایل : تاریخچه-CadCam-28-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۳
حجم : ۱۲۴۳ کیلوبایت
تاریخچه Cad/CamCad/Cam شامل دو بخش جداگانه با نام های ذیل می باشد:۱ـ طراحی به کمک کامپیوتر۲ـ تولید به کمک کامپیوتراین دو بخش در طی ۳۰ سال گذشته به طور مستقل رشد کرده اند و هم اکنون هر دوی آنها با هم تحت عنوان سیستم های Cad/Cam یکپارچه شده اند. معنای یکپارچگی این است که کلیه عملیات طراحی و تولید می تواند در یک سیستم واحد مورد نظارت و کنترل قرارگیرد.طراحی به کمک کامپیوتر اساساً بر…

سایر رشته های فنی مهندسی