تحقیق جنگ نوین

2,000 تومان

دانلود تحقيق

جنگ نوين

مدل نوین عملیات اطلاعاتی در مقابل ایران

جنگ رسانه ای، دیپلماسی عمومی، عملیات روانی

مشخصات مدل نوین عملیات اطلاعاتی در مقابل ایران

جنگ سایبری ، جنگ نوین علیه ایران

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 60

توضیحات

دانلود تحقیق

جنگ نوین

فهرست مطالب:

چکیده

مدل نوین عملیات اطلاعاتی در مقابل ایران.

جنگ رسانه ای، دیپلماسی عمومی، عملیات روانی

مشخصات مدل نوین عملیات اطلاعاتی در مقابل ایران

جنگ سایبری ، جنگ نوین علیه ایران

جنگ نرم

عدم تقارن در جنگ نرم

شاخص‌‌های جنگ نرم

جنگ رسانه‌ای

نظریه تأثیر قدرتمند رسانه‌ها

جنگ نرم رسانه‌ای علیه ایران

مأموریت پنتاگون در جنگ رسانه‌ای علیه ایران

مطالعه انواع رسانه‌های مؤثر در جنگ نرم رسانه‌ای

آسیب‌پذیری ساختار رسانه‌ای در ایران

راهبردهای مقابله با جنگ نرم رسانه‌ای

جنگ سرد و گرم

تعریف جنگ نرم

تعریف جنگ سرد

« تاریخچه جنگ نرم »

جنگ سخت ادامه جنگ نرم است به نوعی دیگر

چرایی رو آوردن کشور ها به جنگ نرم

سناریوی جنگ نرم غرب علیه ایران

راهکار‌های مقابله با جنگ نرم

نتیجه‌گیری

منابع

 

جنگ نوین
جنگ نوین

چکیده:

امروزه کاربرد جنگ، تنها به استفاده از ابزارهایی با ابعاد سخت و ملموس‌ محدود نیست، بلکه ابزارهای کاربردی جدیدی وارد محیط عملیاتی شده‌اند که دارای ماهیتی نرم‌افزارانه و تأثیرگذاری بیشتر هستند. یکی از ابزارهایی که امروزه در زمان جنگ و حتی پیش از آن به کمک استراتژیست‌ها و جنگ‌سالاران آمده است، نظام رسانه است. رسانه‌ها به مثابه یک تیغ دو لبه‌اند که از یک سو با بُعد مثبت و ایجابی کارویژه‌هایی همچون اطلاع‌رسانی، آگاهی و آموزش‌های مدنی را تسهیل می‌کنند، و از سوی دیگر با بعد سلبی در جنگ نرم رسانه‌ای و جنگ‌های نوین بین‌المللی برای بحران‌سازی، تنش و تفوق بر اذهان و تسخیر قلب‌های ملت‌ها به‌ کار می‌روند. با ورود به عصر”امپریالیسم رسانه‌ای” و”هژمونی کارتل‌های رسانه‌ای”، بر اهمیت رسانه‌ها در دستیابی به اهداف، دوچندان افزوده شده است و این توانایی رو به پیشرفت با اهداف نظامی همنشین شده است و بُعدی جدید از جنگ را تحت لوای “مدیاوار” یا جنگ رسانه‌ای پدید آورده است. امروزه از این روش، یعنی جنگ رسانه‌ای برای حمله به ایران استفاده می‌شود. از آنجا که دشمنان در تجربه‌های تهاجمی خویش، بارها با شکست مواجه شدند- نمونه آن هشت سال دفاع مقدس(جنگ تحمیلی) است – به سوی جنگ‌های نوین روی آوردند که در این مسیر، نظام رسانه پیشگام بوده است. پژوهش حاضر با هدف توسعه‌ای و شناخت این تهدیدات رسانه‌ای به دنبال پاسخ‌گویی به سؤال‌های زیر است: جنگ نرم رسانه‌ای چیست؟ جنگ نرم رسانه‌ای علیه ایران چگونه است؟ راهبردهای مقابله با جنگ رسانه‌ای علیه ایران چیست؟

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۶۰

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق جنگ نوین محصول را خریداری و دانلود نمائید….

تشکر از خریدتان …