تحقیق درباره آزمایش سیکل موتور دیزل

توضیحات

تحقیق درباره آزمایش سیکل موتور دیزل

تحقیق درباره آزمایش سیکل موتور دیزل


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : هدف آزمایش :  در آزمایش سیکل موتور دیزل میخواهیم شرایط و مشخصات مختلف اجزاء مختلف موتور را در  چند حالت مختلف بررسی واثر تغیراین  شرایط را روی دمای گازهای خروجی –  توان خروجی – دور موتور و … تجزیه و تحلیل نماییم . وسایل اندازه گیری نصب شده روی قسمتهای مختلف موتور به ما کمک می کند تا در هر لحظه بتوانیم مشخصات نقاط دلخواه را داشته با شیم .   مشخصات دستگاه دستگاه مربوط به این آزمایش تشکیل شده از: یک موتور احتراق داخلی دیزل یک دینامو متر متصل به محور موتور یک دینام(ژنراتور) متصل به محور موتور برای تولید الکتریسیته پانل مربوط به کنترل عدد نمایش داده شده توسط سنسورها سیستم سوخت رسانی و کنترل دبی سوخت مشخصات موتور حجم موتور : ۲۱۹ cm^3   …

تحقیق درباره آزمایش سیکل موتور دیزل


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : هدف آزمایش :  در آزمایش سیکل موتور دیزل میخواهیم شرایط و مشخصات مختلف اجزاء مختلف موتور را در  چند حالت مختلف بررسی واثر تغیراین  شرایط را روی دمای گازهای خروجی –  توان خروجی – دور موتور و … تجزیه و تحلیل نماییم . وسایل اندازه گیری نصب شده روی قسمتهای مختلف موتور به ما کمک می کند تا در هر لحظه بتوانیم مشخصات نقاط دلخواه را داشته با شیم .   مشخصات دستگاه دستگاه مربوط به این آزمایش تشکیل شده از: یک موتور احتراق داخلی دیزل یک دینامو متر متصل به محور موتور یک دینام(ژنراتور) متصل به محور موتور برای تولید الکتریسیته پانل مربوط به کنترل عدد نمایش داده شده توسط سنسورها سیستم سوخت رسانی و کنترل دبی سوخت مشخصات موتور حجم موتور : ۲۱۹ cm^3   …

تحقیق درباره آزمایش سیکل موتور دیزل


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : هدف آزمایش :  در آزمایش سیکل موتور دیزل میخواهیم شرایط و مشخصات مختلف اجزاء مختلف موتور را در  چند حالت مختلف بررسی واثر تغیراین  شرایط را روی دمای گازهای خروجی –  توان خروجی – دور موتور و … تجزیه و تحلیل نماییم . وسایل اندازه گیری نصب شده روی قسمتهای مختلف موتور به ما کمک می کند تا در هر لحظه بتوانیم مشخصات نقاط دلخواه را داشته با شیم .   مشخصات دستگاه دستگاه مربوط به این آزمایش تشکیل شده از: یک موتور احتراق داخلی دیزل یک دینامو متر متصل به محور موتور یک دینام(ژنراتور) متصل به محور موتور برای تولید الکتریسیته پانل مربوط به کنترل عدد نمایش داده شده توسط سنسورها سیستم سوخت رسانی و کنترل دبی سوخت مشخصات موتور حجم موتور : ۲۱۹ cm^3   …

فنی و مهندسی

تحقیق درباره آزمایش سیکل موتور دیزل,تحقیق,درباره,آزمایش,سیکل,موتور,دیزل,تحقیق درباره آزمایش اتومبیل,آزمایش اتومبیل