تحقیق درباره اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

توضیحات

تحقیق درباره اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

تحقیق درباره اساسنامه صندوق بین‌المللی پول


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۴۷     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : ‌ اساسنامه صندوق بین‌المللی پول ‌انجمن مالی و پولی بین‌المللی ‌متن موافقتنامه‌ای که در مذاکرات بین چهل و چهار کشور مورد قبول قرار گرفته است: ‌برتن‌وودز – به تاریخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴ – مواد موافقتنامه‌ای که راجع به صندوق بین‌المللی پول به عمل آمده به قرار ذیل است: ‌دولتهایی که این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است به شرح ذیل موافقت می‌کنند: ‌ مقدمه ‌صندوق بین‌المللی پول تأسیس می‌یابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود: ‌ماده اول ‌مقاصد ‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از: ۱ – تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در …

تحقیق درباره اساسنامه صندوق بین‌المللی پول


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۴۷     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : ‌ اساسنامه صندوق بین‌المللی پول ‌انجمن مالی و پولی بین‌المللی ‌متن موافقتنامه‌ای که در مذاکرات بین چهل و چهار کشور مورد قبول قرار گرفته است: ‌برتن‌وودز – به تاریخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴ – مواد موافقتنامه‌ای که راجع به صندوق بین‌المللی پول به عمل آمده به قرار ذیل است: ‌دولتهایی که این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است به شرح ذیل موافقت می‌کنند: ‌ مقدمه ‌صندوق بین‌المللی پول تأسیس می‌یابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود: ‌ماده اول ‌مقاصد ‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از: ۱ – تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در …

تحقیق درباره اساسنامه صندوق بین‌المللی پول


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۴۷     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : ‌ اساسنامه صندوق بین‌المللی پول ‌انجمن مالی و پولی بین‌المللی ‌متن موافقتنامه‌ای که در مذاکرات بین چهل و چهار کشور مورد قبول قرار گرفته است: ‌برتن‌وودز – به تاریخ ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۴ – مواد موافقتنامه‌ای که راجع به صندوق بین‌المللی پول به عمل آمده به قرار ذیل است: ‌دولتهایی که این موافقتنامه از طرف آنها به امضاء رسیده است به شرح ذیل موافقت می‌کنند: ‌ مقدمه ‌صندوق بین‌المللی پول تأسیس می‌یابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود: ‌ماده اول ‌مقاصد ‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از: ۱ – تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در …

علوم انسانی

تحقیق درباره اساسنامه صندوق بین‌المللی پول,اساسنامه صندوق بین‌المللی پول,اساسنامه,صندوق,بین‌المللی,پول