تحقیق درباره استخلاف

توضیحات

تحقیق درباره استخلاف

تحقیق درباره استخلاف


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۶     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : مقدمه:  خداوند متعال فرشتگان را آگاه مى سازد که بنیاد جامعه اى را روى زمین پى افکنده است که عناصر اصلى آن عبارت اند از: ۱ ـ انسان ۲ ـ زمین یا به طور کلى طبیعت ۳ ـ پیوند معنوى انسان. این پیوند معنوى را قرآن ((استخلاف)) مى نامد. دو عنصر اول و دوم, در همه جوامع ثابت است اما مسئله ((پیوند)) و ((ارتباط)) میان انسان ها با یکدیگر و با طبیعت, متفاوت است. و این به عنصر چهارم و رکن بیرونى جامعه, یعنى خدا بستگى دارد که عمل تعیین جانشین در زمین را انجام داده است.   خلافت عمومى انسان: اگر انسان مسئولیت جانشینى را آن چنان که او مى خواهد به جا آورد, عنصر سوم جامعه یعنى مسئله ((پیوند و ارتباط)) شکل مى گیرد . دراین هنگام است که برادرى, صلح, آرامش, عدالت و برابرى تحقق مى یابد, اما ا …

تحقیق درباره استخلاف


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۶     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : مقدمه:  خداوند متعال فرشتگان را آگاه مى سازد که بنیاد جامعه اى را روى زمین پى افکنده است که عناصر اصلى آن عبارت اند از: ۱ ـ انسان ۲ ـ زمین یا به طور کلى طبیعت ۳ ـ پیوند معنوى انسان. این پیوند معنوى را قرآن ((استخلاف)) مى نامد. دو عنصر اول و دوم, در همه جوامع ثابت است اما مسئله ((پیوند)) و ((ارتباط)) میان انسان ها با یکدیگر و با طبیعت, متفاوت است. و این به عنصر چهارم و رکن بیرونى جامعه, یعنى خدا بستگى دارد که عمل تعیین جانشین در زمین را انجام داده است.   خلافت عمومى انسان: اگر انسان مسئولیت جانشینى را آن چنان که او مى خواهد به جا آورد, عنصر سوم جامعه یعنى مسئله ((پیوند و ارتباط)) شکل مى گیرد . دراین هنگام است که برادرى, صلح, آرامش, عدالت و برابرى تحقق مى یابد, اما ا …

تحقیق درباره استخلاف


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۶     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : مقدمه:  خداوند متعال فرشتگان را آگاه مى سازد که بنیاد جامعه اى را روى زمین پى افکنده است که عناصر اصلى آن عبارت اند از: ۱ ـ انسان ۲ ـ زمین یا به طور کلى طبیعت ۳ ـ پیوند معنوى انسان. این پیوند معنوى را قرآن ((استخلاف)) مى نامد. دو عنصر اول و دوم, در همه جوامع ثابت است اما مسئله ((پیوند)) و ((ارتباط)) میان انسان ها با یکدیگر و با طبیعت, متفاوت است. و این به عنصر چهارم و رکن بیرونى جامعه, یعنى خدا بستگى دارد که عمل تعیین جانشین در زمین را انجام داده است.   خلافت عمومى انسان: اگر انسان مسئولیت جانشینى را آن چنان که او مى خواهد به جا آورد, عنصر سوم جامعه یعنى مسئله ((پیوند و ارتباط)) شکل مى گیرد . دراین هنگام است که برادرى, صلح, آرامش, عدالت و برابرى تحقق مى یابد, اما ا …

علوم انسانی

تحقیق درباره استخلاف,تحقیق,درباره,استخلاف,ارکان استخلاف