جزوه درس برنامه نویسی

شناسه محصول: b4f7269826f2 دسته: برچسب:

توضیحات

جزوه درس برنامه نویسی

جزوه درس برنامه نویسی

جزوه درس برنامه نویسی

آموزش الگوریتم و فلوچارت
آموزش زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس ( c++ )
جزوه زبان برنامه نویسی c  و  C++
C++ Language Tutorial
شامل چندین جزوه در داخل یک فایل
مناسب برای یادگیری زبان برنامه نویسی سی و سی پلاس پلاس
به دو زبان فارسی و انگلیسی
مجموعه کامل با حدود ۱۰۰۰ صفحه آموزش
عکس از محیط برنامه
مناسب برای ایام امتحانات و دروس برنامه نویسی…

جزوه درس برنامه نویسی

جزوه درس برنامه نویسی

آموزش الگوریتم و فلوچارت
آموزش زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس ( c++ )
جزوه زبان برنامه نویسی c  و  C++
C++ Language Tutorial
شامل چندین جزوه در داخل یک فایل
مناسب برای یادگیری زبان برنامه نویسی سی و سی پلاس پلاس
به دو زبان فارسی و انگلیسی
مجموعه کامل با حدود ۱۰۰۰ صفحه آموزش
عکس از محیط برنامه
مناسب برای ایام امتحانات و دروس برنامه نویسی…

جزوه درس برنامه نویسی

جزوه درس برنامه نویسی

آموزش الگوریتم و فلوچارت
آموزش زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس ( c++ )
جزوه زبان برنامه نویسی c  و  C++
C++ Language Tutorial
شامل چندین جزوه در داخل یک فایل
مناسب برای یادگیری زبان برنامه نویسی سی و سی پلاس پلاس
به دو زبان فارسی و انگلیسی
مجموعه کامل با حدود ۱۰۰۰ صفحه آموزش
عکس از محیط برنامه
مناسب برای ایام امتحانات و دروس برنامه نویسی…

مهندسی مکانیک

زبان برنامه نویسی,C++,الگوریتم