حسابرسی وجوه نقد وبانک

شناسه محصول: 047ddcdce865 دسته:

توضیحات

حسابرسی وجوه نقد وبانک

حسابرسی وجوه نقد وبانک

حسابرسی وجوه نقد وبانک

نام فایل : حسابرسی وجوه نقد وبانک
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۹۴ کیلوبایت
سر فصل حسابرسی وجوه نقد وبانک :وجوه نقد معمولا شامل وجوه نقد نزد بانکها و وجوه نزد صندوق و تنخواه گردانها می باشد اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :۱- کلیه ی وجوه نقد منعکس در صورتهای مالی در تاریخ ترازنامه موجود بوده است.(هدف اثبات وجوه )۲- مالکیت واحد مورد رسیدگی برکلیه ی وجوه نقد به استناد اسناد ومدارک موجود ؟ بوده (هدف اثبات مالکیت) ۳- ارزش وجوه نقد متعلق به شرکت…

حسابرسی وجوه نقد وبانک

حسابرسی وجوه نقد وبانک

نام فایل : حسابرسی وجوه نقد وبانک
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۹۴ کیلوبایت
سر فصل حسابرسی وجوه نقد وبانک :وجوه نقد معمولا شامل وجوه نقد نزد بانکها و وجوه نزد صندوق و تنخواه گردانها می باشد اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :۱- کلیه ی وجوه نقد منعکس در صورتهای مالی در تاریخ ترازنامه موجود بوده است.(هدف اثبات وجوه )۲- مالکیت واحد مورد رسیدگی برکلیه ی وجوه نقد به استناد اسناد ومدارک موجود ؟ بوده (هدف اثبات مالکیت) ۳- ارزش وجوه نقد متعلق به شرکت…

حسابرسی وجوه نقد وبانک

حسابرسی وجوه نقد وبانک

نام فایل : حسابرسی وجوه نقد وبانک
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۹۴ کیلوبایت
سر فصل حسابرسی وجوه نقد وبانک :وجوه نقد معمولا شامل وجوه نقد نزد بانکها و وجوه نزد صندوق و تنخواه گردانها می باشد اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :۱- کلیه ی وجوه نقد منعکس در صورتهای مالی در تاریخ ترازنامه موجود بوده است.(هدف اثبات وجوه )۲- مالکیت واحد مورد رسیدگی برکلیه ی وجوه نقد به استناد اسناد ومدارک موجود ؟ بوده (هدف اثبات مالکیت) ۳- ارزش وجوه نقد متعلق به شرکت…

سایر رشته های فنی مهندسی