حقوق و دستمزد ۳۰

شناسه محصول: 5b1e0c704c24 دسته:

توضیحات

حقوق و دستمزد ۳۰

حقوق و دستمزد  30

حقوق و دستمزد ۳۰

نام فایل : حقوق و دستمزد ۳۰
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۹
حجم : ۱۰۲ کیلوبایت
حقوق و دستمزدبه کارکنان براى جبران کارى که در سازمان انجام مى‏دهند، حقوق و دست‏مزد پرداخت مى‏شود؛ اما غیر از جبران زحمات و وقت و نیرویى که کارکنان در جهت و براى رسیدن به اهداف سازمان صرف مى‏کنند، پرداخت باید جنبه انگیزشى نیز داشته باشد؛ یعنى باید براى پرداخت، نظامى طراحى گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکى براى سخت‏کوشى و به کارگیرى همه…

حقوق و دستمزد  30

حقوق و دستمزد ۳۰

نام فایل : حقوق و دستمزد ۳۰
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۹
حجم : ۱۰۲ کیلوبایت
حقوق و دستمزدبه کارکنان براى جبران کارى که در سازمان انجام مى‏دهند، حقوق و دست‏مزد پرداخت مى‏شود؛ اما غیر از جبران زحمات و وقت و نیرویى که کارکنان در جهت و براى رسیدن به اهداف سازمان صرف مى‏کنند، پرداخت باید جنبه انگیزشى نیز داشته باشد؛ یعنى باید براى پرداخت، نظامى طراحى گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکى براى سخت‏کوشى و به کارگیرى همه…

حقوق و دستمزد  30

حقوق و دستمزد ۳۰

نام فایل : حقوق و دستمزد ۳۰
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۹
حجم : ۱۰۲ کیلوبایت
حقوق و دستمزدبه کارکنان براى جبران کارى که در سازمان انجام مى‏دهند، حقوق و دست‏مزد پرداخت مى‏شود؛ اما غیر از جبران زحمات و وقت و نیرویى که کارکنان در جهت و براى رسیدن به اهداف سازمان صرف مى‏کنند، پرداخت باید جنبه انگیزشى نیز داشته باشد؛ یعنى باید براى پرداخت، نظامى طراحى گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکى براى سخت‏کوشى و به کارگیرى همه…

سایر رشته های فنی مهندسی