خانه سینمای تهران ۱۱۵ ص

شناسه محصول: 142e0f334d4c دسته:

توضیحات

خانه سینمای تهران ۱۱۵ ص

خانه سینمای تهران 115 ص

خانه سینمای تهران ۱۱۵ ص

نام فایل : خانه سینمای تهران ۱۱۵ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۰
حجم : ۴۴۵۸ کیلوبایت
پیشگفتار رساله ای که مشاهده می کنید حاصل تلاش چندماهه این جانب ، و تحقیق و پژوهش در سینمای کشور و جهان در این مدت کوتاه می باشد ، شاید از ادب نویسندگی به دور باشد که در مورد سینمای کشور و جهان رساله ای ، هر چند موجز نوشته شود . و از اتفاقات ریز و درشت این هنر سخنی به میان نیاید . در این چند ماهه که نگارنده مشعول پژوهش در سینمای کشور بود. شاید مهمترین اتفاق شیرینی…

خانه سینمای تهران 115 ص

خانه سینمای تهران ۱۱۵ ص

نام فایل : خانه سینمای تهران ۱۱۵ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۰
حجم : ۴۴۵۸ کیلوبایت
پیشگفتار رساله ای که مشاهده می کنید حاصل تلاش چندماهه این جانب ، و تحقیق و پژوهش در سینمای کشور و جهان در این مدت کوتاه می باشد ، شاید از ادب نویسندگی به دور باشد که در مورد سینمای کشور و جهان رساله ای ، هر چند موجز نوشته شود . و از اتفاقات ریز و درشت این هنر سخنی به میان نیاید . در این چند ماهه که نگارنده مشعول پژوهش در سینمای کشور بود. شاید مهمترین اتفاق شیرینی…

خانه سینمای تهران 115 ص

خانه سینمای تهران ۱۱۵ ص

نام فایل : خانه سینمای تهران ۱۱۵ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۰
حجم : ۴۴۵۸ کیلوبایت
پیشگفتار رساله ای که مشاهده می کنید حاصل تلاش چندماهه این جانب ، و تحقیق و پژوهش در سینمای کشور و جهان در این مدت کوتاه می باشد ، شاید از ادب نویسندگی به دور باشد که در مورد سینمای کشور و جهان رساله ای ، هر چند موجز نوشته شود . و از اتفاقات ریز و درشت این هنر سخنی به میان نیاید . در این چند ماهه که نگارنده مشعول پژوهش در سینمای کشور بود. شاید مهمترین اتفاق شیرینی…

سایر رشته های فنی مهندسی