خـط فارسـی و رایـانـه

شناسه محصول: ce3e59e6abea دسته:

توضیحات

خـط فارسـی و رایـانـه

خـط فارسـی و رایـانـه

خـط فارسـی و رایـانـه

نام فایل : خـط فارسـی و رایـانـه
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۲
حجم : ۶۵ کیلوبایت
خـط فارسـی و رایـانـه  نقل از فصلنامه نشر دانش  زبان فارسی که زبان ملی ما و وسیله ارتباط میان ایرانیان و فارسی زبانان داخلی و خارج کشور است، به صورت فعلی خود بیش از هزار سال عمر و ادبیات مکتوب دارد. اما از بخت بلند ما ایرانیان، زبان ما در این مدت کمتر تحول بنیادی پیدا کرده است. هر چند، در نخستین قرن های تکوین زبان فارسی، در سطح واژگانی و نحوی تفاوت هایی…

خـط فارسـی و رایـانـه

خـط فارسـی و رایـانـه

نام فایل : خـط فارسـی و رایـانـه
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۲
حجم : ۶۵ کیلوبایت
خـط فارسـی و رایـانـه  نقل از فصلنامه نشر دانش  زبان فارسی که زبان ملی ما و وسیله ارتباط میان ایرانیان و فارسی زبانان داخلی و خارج کشور است، به صورت فعلی خود بیش از هزار سال عمر و ادبیات مکتوب دارد. اما از بخت بلند ما ایرانیان، زبان ما در این مدت کمتر تحول بنیادی پیدا کرده است. هر چند، در نخستین قرن های تکوین زبان فارسی، در سطح واژگانی و نحوی تفاوت هایی…

خـط فارسـی و رایـانـه

خـط فارسـی و رایـانـه

نام فایل : خـط فارسـی و رایـانـه
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۲
حجم : ۶۵ کیلوبایت
خـط فارسـی و رایـانـه  نقل از فصلنامه نشر دانش  زبان فارسی که زبان ملی ما و وسیله ارتباط میان ایرانیان و فارسی زبانان داخلی و خارج کشور است، به صورت فعلی خود بیش از هزار سال عمر و ادبیات مکتوب دارد. اما از بخت بلند ما ایرانیان، زبان ما در این مدت کمتر تحول بنیادی پیدا کرده است. هر چند، در نخستین قرن های تکوین زبان فارسی، در سطح واژگانی و نحوی تفاوت هایی…

سایر رشته های فنی مهندسی