خیام ۳۳ص

شناسه محصول: 86ad747e5249 دسته:

توضیحات

خیام ۳۳ص

خیام 33ص

خیام ۳۳ص

نام فایل : خیام ۳۳ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۷
حجم : ۳۰۵ کیلوبایت
حکیم عمر خیاممقدمهعمرخیام یگانه بلبل داستان سرای گلشن شعر وشاعری ایران است, که ترانه های دلپذیر ونغمات شورانگیز او دنیا پسند است. تاکنون هیچ یک از شعرا ونویسندگان وحکما واهل سیاست این سرزمین به اندازه ی او در فراخنای جهان شهرت نیافته اند. خیام تنها متفکر ایرانی است که زنده وپاینده بودن نام وگفته ی او در میان تمام دنیا مسلم است. نه بس در پیش شرق شناسان وعلما وادبای مغرب زمین,…

خیام 33ص

خیام ۳۳ص

نام فایل : خیام ۳۳ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۷
حجم : ۳۰۵ کیلوبایت
حکیم عمر خیاممقدمهعمرخیام یگانه بلبل داستان سرای گلشن شعر وشاعری ایران است, که ترانه های دلپذیر ونغمات شورانگیز او دنیا پسند است. تاکنون هیچ یک از شعرا ونویسندگان وحکما واهل سیاست این سرزمین به اندازه ی او در فراخنای جهان شهرت نیافته اند. خیام تنها متفکر ایرانی است که زنده وپاینده بودن نام وگفته ی او در میان تمام دنیا مسلم است. نه بس در پیش شرق شناسان وعلما وادبای مغرب زمین,…

خیام 33ص

خیام ۳۳ص

نام فایل : خیام ۳۳ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۷
حجم : ۳۰۵ کیلوبایت
حکیم عمر خیاممقدمهعمرخیام یگانه بلبل داستان سرای گلشن شعر وشاعری ایران است, که ترانه های دلپذیر ونغمات شورانگیز او دنیا پسند است. تاکنون هیچ یک از شعرا ونویسندگان وحکما واهل سیاست این سرزمین به اندازه ی او در فراخنای جهان شهرت نیافته اند. خیام تنها متفکر ایرانی است که زنده وپاینده بودن نام وگفته ی او در میان تمام دنیا مسلم است. نه بس در پیش شرق شناسان وعلما وادبای مغرب زمین,…

سایر رشته های فنی مهندسی