دانلود مقاله کامل درباره نقش و اهمیت امنیت در پیشرفت جامعه            لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :26   بخشی از متن مقاله مقدمه: امروزه نقش و اهميت امنيت در پيشرفت هرجامعه اي تا بدان حداست كه آن را بستر هر گونه تو سعه اي مي دانند. خصوصا” در جوامع در حال توسعه كه با انواع بحرانها وچالشهاي مستمر ناشي از عقب ماندگي و بي ثباتي ساختارهاي مختلف سياسي، اجتماعي و … مواجه مي باشند امنيت نقش مهمي در توسعه ايفا مي كند. مهمتراز امنيت موضوع احساس امنيت است. احساس امنيت به همان اندازه مهم است كه امنيت در آن جامعه و حتي برخي از كارشناسان احساس امنيت در يك جامعه را مهمتر از وجود امنيت مي دانند. دريك جامعه ممكن است فرد به دودليل احساس ناامني كند. يك به دليل عدم تربيت صحيح در خانواده (ناامني رواني) وديگري   به دليل موقعيت و وضعيت خاص حاكم بريك جامعه.احساس امنيت اگر چه با ميزان جرم يا ضريب امنيتي موجود در جامعه ارتباط دارد ولي به عوامل ديگري همانند قدرت وعملكرد پليس، نحوه مجازات مجرمين – قوانين موضوعه و … نيز در ا …