دانلود کتاب روانشناسی یادگیری

شناسه محصول: de4cbf71d853 دسته:

توضیحات

دانلود کتاب روانشناسی یادگیری

دانلود کتاب روانشناسی یادگیری

دانلود کتاب روانشناسی یادگیری

دانلود کتاب روانشناسی یادگیری
نویسنده : پروین کدیور
تعداد صفحات:۳۴۷
حجم کتاب :۳/۷MB
فرمت :pdf
زبان کتاب : فارسی معرفی کتاب -این کتاب شامل نظریه ها و دیدگاههای روانشناسی یادگیری است که برای دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی نوشته شده است . مباحث کتاب دارای ده فصل است که هر یک به اختصار معرفی میشود .فصل اول :تاریخچه یادگیری و روشهای سنجش ,فصل دوم :دوگرایی ذهن و ماده ,فصل سوم:طرح نظریه های رفتاری ,فصل چهارم :نظریه های شناختی اجتماعی ,فصل…

دانلود کتاب روانشناسی یادگیری

دانلود کتاب روانشناسی یادگیری

دانلود کتاب روانشناسی یادگیری
نویسنده : پروین کدیور
تعداد صفحات:۳۴۷
حجم کتاب :۳/۷MB
فرمت :pdf
زبان کتاب : فارسی معرفی کتاب -این کتاب شامل نظریه ها و دیدگاههای روانشناسی یادگیری است که برای دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی نوشته شده است . مباحث کتاب دارای ده فصل است که هر یک به اختصار معرفی میشود .فصل اول :تاریخچه یادگیری و روشهای سنجش ,فصل دوم :دوگرایی ذهن و ماده ,فصل سوم:طرح نظریه های رفتاری ,فصل چهارم :نظریه های شناختی اجتماعی ,فصل…

دانلود کتاب روانشناسی یادگیری

دانلود کتاب روانشناسی یادگیری

دانلود کتاب روانشناسی یادگیری
نویسنده : پروین کدیور
تعداد صفحات:۳۴۷
حجم کتاب :۳/۷MB
فرمت :pdf
زبان کتاب : فارسی معرفی کتاب -این کتاب شامل نظریه ها و دیدگاههای روانشناسی یادگیری است که برای دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی نوشته شده است . مباحث کتاب دارای ده فصل است که هر یک به اختصار معرفی میشود .فصل اول :تاریخچه یادگیری و روشهای سنجش ,فصل دوم :دوگرایی ذهن و ماده ,فصل سوم:طرح نظریه های رفتاری ,فصل چهارم :نظریه های شناختی اجتماعی ,فصل…

سایر رشته های علوم پایه