درآمدى برمدیریت جهانگردى ۱۸ص

شناسه محصول: 6fab70fa25d4 دسته:

توضیحات

درآمدى برمدیریت جهانگردى ۱۸ص

درآمدى برمدیریت  جهانگردى 18ص

درآمدى برمدیریت جهانگردى ۱۸ص

نام فایل : درآمدى برمدیریت جهانگردى ۱۸ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۶
حجم : ۷۴ کیلوبایت
درآمدى برمدیریت جهانگردىاهمیت مطالعات سیاست‌گذاری جهانگردی روش‌های مطالعهٔ سیاست عمومی جهانگردى بزرگ‌ترین و پررونق‌ترین صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بیست و یکم نیز این صنعت پیشتاز بوده، سیر صعودى آن ادامه یابد. جهان‌گردى یک قدرت اقتصادی، اجتماعى و زیست محیطى بزرگ و البته پدیده‌اى بسیار سیاسى است (ریشتر – ۱۹۸۹:۲Richter) بنابر…

درآمدى برمدیریت  جهانگردى 18ص

درآمدى برمدیریت جهانگردى ۱۸ص

نام فایل : درآمدى برمدیریت جهانگردى ۱۸ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۶
حجم : ۷۴ کیلوبایت
درآمدى برمدیریت جهانگردىاهمیت مطالعات سیاست‌گذاری جهانگردی روش‌های مطالعهٔ سیاست عمومی جهانگردى بزرگ‌ترین و پررونق‌ترین صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بیست و یکم نیز این صنعت پیشتاز بوده، سیر صعودى آن ادامه یابد. جهان‌گردى یک قدرت اقتصادی، اجتماعى و زیست محیطى بزرگ و البته پدیده‌اى بسیار سیاسى است (ریشتر – ۱۹۸۹:۲Richter) بنابر…

درآمدى برمدیریت  جهانگردى 18ص

درآمدى برمدیریت جهانگردى ۱۸ص

نام فایل : درآمدى برمدیریت جهانگردى ۱۸ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۶
حجم : ۷۴ کیلوبایت
درآمدى برمدیریت جهانگردىاهمیت مطالعات سیاست‌گذاری جهانگردی روش‌های مطالعهٔ سیاست عمومی جهانگردى بزرگ‌ترین و پررونق‌ترین صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بیست و یکم نیز این صنعت پیشتاز بوده، سیر صعودى آن ادامه یابد. جهان‌گردى یک قدرت اقتصادی، اجتماعى و زیست محیطى بزرگ و البته پدیده‌اى بسیار سیاسى است (ریشتر – ۱۹۸۹:۲Richter) بنابر…

سایر رشته های فنی مهندسی