درباره سوکال

شناسه محصول: fc2642a3c023 دسته:

توضیحات

درباره سوکال

درباره سوکال

درباره سوکال

نام فایل : درباره سوکال
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۸۲ کیلوبایت
پریشان اندیشى آشفته گفتار پست مدرنامپراتور برهنه استدرباره سوکالآلن دیوید سوکال متولد ۱۹۵۵ و فیزیکدان دانشگاه نیویورک از نظر سیاسى چپ گرا است و تنها ادعاى او براى این وابستگى آن است که در گذشته مدتى در دوران حکومت ساندینیستا در دانشگاه ملى نیکاراگوئه ریاضى تدریس کرده است. از جمله استقبال کنندگان ماجراى سوکال نوآم چامسکى بود که گفت چپ و علوم اجتماعى بهتر است بنیان فکرى…

درباره سوکال

درباره سوکال

نام فایل : درباره سوکال
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۸۲ کیلوبایت
پریشان اندیشى آشفته گفتار پست مدرنامپراتور برهنه استدرباره سوکالآلن دیوید سوکال متولد ۱۹۵۵ و فیزیکدان دانشگاه نیویورک از نظر سیاسى چپ گرا است و تنها ادعاى او براى این وابستگى آن است که در گذشته مدتى در دوران حکومت ساندینیستا در دانشگاه ملى نیکاراگوئه ریاضى تدریس کرده است. از جمله استقبال کنندگان ماجراى سوکال نوآم چامسکى بود که گفت چپ و علوم اجتماعى بهتر است بنیان فکرى…

درباره سوکال

درباره سوکال

نام فایل : درباره سوکال
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۵
حجم : ۸۲ کیلوبایت
پریشان اندیشى آشفته گفتار پست مدرنامپراتور برهنه استدرباره سوکالآلن دیوید سوکال متولد ۱۹۵۵ و فیزیکدان دانشگاه نیویورک از نظر سیاسى چپ گرا است و تنها ادعاى او براى این وابستگى آن است که در گذشته مدتى در دوران حکومت ساندینیستا در دانشگاه ملى نیکاراگوئه ریاضى تدریس کرده است. از جمله استقبال کنندگان ماجراى سوکال نوآم چامسکى بود که گفت چپ و علوم اجتماعى بهتر است بنیان فکرى…

سایر رشته های فنی مهندسی