دستورالعمل هیدروتست و آماده سازی خط لوله جهت بهره برداری (Hydrotest instruction and pipeline preparation for operation)

شناسه محصول: cd616427a0ed دسته:

توضیحات

دستورالعمل هیدروتست و آماده سازی خط لوله جهت بهره برداری (Hydrotest instruction and pipeline preparation for operation)

دستورالعمل هیدروتست و آماده سازی خط لوله جهت بهره برداری (Hydrotest instruction and pipeline preparation for operation)

دستورالعمل هیدروتست و آماده سازی خط لوله جهت بهره برداری (Hydrotest instruction and pipeline preparation for operation)

به نام خدا
این مجموعه آموزشی شامل : دستگاه ها و ابزار مورد نیاز ، آزمایش مقامت لوله ، آزمایش نشتی ، آزمایش شیرها
آزمایشات هیدرواستاتیکی ، فشار سنج ها ، دماسنج ها ، فیلتر آب ، پیگ رانی و ……………… میباشد لازم بذکر
میباشد که این مجموعه با توجه به استاندارد IPS C-PI-370 تهیه گردیده است و از صفر تا صد مراحل آماده سازی
خطوط جهت بهره برداری را توضیح داده است ….

دستورالعمل هیدروتست و آماده سازی خط لوله جهت بهره برداری (Hydrotest instruction and pipeline preparation for operation)

دستورالعمل هیدروتست و آماده سازی خط لوله جهت بهره برداری (Hydrotest instruction and pipeline preparation for operation)

به نام خدا
این مجموعه آموزشی شامل : دستگاه ها و ابزار مورد نیاز ، آزمایش مقامت لوله ، آزمایش نشتی ، آزمایش شیرها
آزمایشات هیدرواستاتیکی ، فشار سنج ها ، دماسنج ها ، فیلتر آب ، پیگ رانی و ……………… میباشد لازم بذکر
میباشد که این مجموعه با توجه به استاندارد IPS C-PI-370 تهیه گردیده است و از صفر تا صد مراحل آماده سازی
خطوط جهت بهره برداری را توضیح داده است ….

دستورالعمل هیدروتست و آماده سازی خط لوله جهت بهره برداری (Hydrotest instruction and pipeline preparation for operation)

دستورالعمل هیدروتست و آماده سازی خط لوله جهت بهره برداری (Hydrotest instruction and pipeline preparation for operation)

به نام خدا
این مجموعه آموزشی شامل : دستگاه ها و ابزار مورد نیاز ، آزمایش مقامت لوله ، آزمایش نشتی ، آزمایش شیرها
آزمایشات هیدرواستاتیکی ، فشار سنج ها ، دماسنج ها ، فیلتر آب ، پیگ رانی و ……………… میباشد لازم بذکر
میباشد که این مجموعه با توجه به استاندارد IPS C-PI-370 تهیه گردیده است و از صفر تا صد مراحل آماده سازی
خطوط جهت بهره برداری را توضیح داده است ….

صنایع