ترجمه Relationship between emotional intelligence and aggression

2,000 تومان

دانلود مقاله انگلیسی همراه با ترجمه

رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری: یک بررسی نظام مند

Aggression and Violent Behavior

Relationship between emotional intelligence and aggression
A systematic review

توضیحات

دانلود مقاله انگلیسی همراه با ترجمه

رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری: یک بررسی نظام مند

Aggression and Violent Behavior

Relationship between emotional intelligence and aggression
A systematic review

 

فهرست مطالب

۱. مقدمه

۱.۱. هوش هیجانی

۱.۲. هوش هیجانی و پرخاشگری

۲. روش

۲.۱. معیارهای ورود و خروج

۲.۲. جستجوی مقالات

۲.۳. ویژگی های کلی مطالعات مشمول

۳. نتایج

۳.۱. نتایج در کودکان

۳.۲. نتایج در نوجوانان

۳.۳. نتایج در بزرگسالان

۳.۳.۱. مطالعات بر اساس هوش هیجانی خود گزارش شده

۳.۳.۲. مطالعات بر اساس معیارهای توانایی هوش هیجانی

۴. بحث

۴.۱. نتیجه گیری

۴.۲. محدودیت های مطالعات مشمول

۴.۳. تحقیقات آتی

تشکر و قدردانی

منابع

 

 

تصویر رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری
رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری

چکیده

هوش هیجانی[۱] (EI) که به عنوان مجموعه ای از توانایی ها برای درک، استفاده، فهم و مدیریت هیجانات تعریف می شود که مرتبط با تعدیل بهتر فیزیولوژیکی می باشد. مطالعات تجربی یک رابطه مثبت از هوش هیجانی را با عملکرد اجتماعی، و یک رابطه منفی با درگیری ها در روابط اجتماعی را نشان دادند. هدف از این پژوهش، بررسی نظام مند شواهد موجود در رابطه ی بین هوش هیجانی و پرخاشگری می باشد. پابمد، سایک اینفو و اسکوپوس به جهت مقالات مرتبط به زبان های انگلیسی و اسپانیایی جستجو شده و ۱۹ پژوهش مطلوب شناسایی شده بودند. علاوه بر این، این مطالعات شواهد قوی ارائه می کنند که توانایی های هیجانی و رفتار پرخاشگرانه رابطه منفی دارند: افراد با هوش هیجانی بالاتر، پرخاشگری کمتری نشان می دهند. به نظر می رسد که این رابطه سازگار با همه سنین (از کودکی تا بزرگسالی)، فرهنگ ها، انواع پرخاشگری ها، و معیارهای هوش هیجانی باشد. مطالعات اندکی هوش هیجانی را با استفاده از آزمون های توانایی ارزیابی کرده اند و هیچ یک از مطالعات مطلوب، طولی یا تجربی نبودند. این یافته ها در رابطه با تحقیقات آتی در مورد پرخاشگری و استراتژی هایی برای مهار و مدیریت آن بر اساس هوش هیجانی بحث می شوند.

واژگان کلیدی: هوش هیجانی، بررسی نظام مند، پرخاشگری

[۱] Emotional intelligence

 

برای مشاهده متن اصلی به زبان انگلیسی روی لینک زیر کلیک کنید:

download

لطفاً برای مشاهده متن ترجمه شده رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری محصول را خریداری و دانلود نمائید…

تشکر از خریدتان