رمان Nemesis Games

توضیحات

رمان Nemesis Games

رمان  Nemesis Games

رمان Nemesis Games

پنجمین کتاب از سری کتاب های the expanse اثر جیمز ای ای کوری که سال ۲۰۱۵ چاپ شد. و مانند تمام کتاب های این مجموعه از پرفروش های نیویورک تایمز و امازون در سال بوده است
کشتی ها بدون ردیابی ناپدید می شوند. ارتش های خصوصی مخفیانه شکل گرفته اند.تنها پروتوکل مولکولی باقی مانده، سرقت می شود. حملات تروریستی که قبلا غیرممکن بود، سیاره های داخلی را به زانو درآورد. گناهان گذشته به قیمت بسیار وحشتناک بازگشته اند.
«گستره» در عین حال که یک اپرای فضایی جذاب و…

رمان  Nemesis Games

رمان Nemesis Games

پنجمین کتاب از سری کتاب های the expanse اثر جیمز ای ای کوری که سال ۲۰۱۵ چاپ شد. و مانند تمام کتاب های این مجموعه از پرفروش های نیویورک تایمز و امازون در سال بوده است
کشتی ها بدون ردیابی ناپدید می شوند. ارتش های خصوصی مخفیانه شکل گرفته اند.تنها پروتوکل مولکولی باقی مانده، سرقت می شود. حملات تروریستی که قبلا غیرممکن بود، سیاره های داخلی را به زانو درآورد. گناهان گذشته به قیمت بسیار وحشتناک بازگشته اند.
«گستره» در عین حال که یک اپرای فضایی جذاب و…

رمان  Nemesis Games

رمان Nemesis Games

پنجمین کتاب از سری کتاب های the expanse اثر جیمز ای ای کوری که سال ۲۰۱۵ چاپ شد. و مانند تمام کتاب های این مجموعه از پرفروش های نیویورک تایمز و امازون در سال بوده است
کشتی ها بدون ردیابی ناپدید می شوند. ارتش های خصوصی مخفیانه شکل گرفته اند.تنها پروتوکل مولکولی باقی مانده، سرقت می شود. حملات تروریستی که قبلا غیرممکن بود، سیاره های داخلی را به زانو درآورد. گناهان گذشته به قیمت بسیار وحشتناک بازگشته اند.
«گستره» در عین حال که یک اپرای فضایی جذاب و…

داستان

رمان Nemesis Games,دانلود رمان Nemesis Games,خرید رمان Nemesis Games,کتابهای جیمز کوری,رمان بازی نمسیس,دانلود رمان بازی نمسیس,خرید رمان بازی نمسیس