نمونه سوالات روشهای محاسبات عددی پیام نور

1,000 تومان

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پيام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات روشهاي محاسبات عددي دانشگاه پيام نور

سوالات روشهاي محاسبات عددي پيام نور

عنوان درس: روشهاي محاسبات عددي

توضیحات

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور همراه با جواب

دانلود نمونه سوالات روشهای محاسبات عددی دانشگاه پیام نور

سوالات روشهای محاسبات عددی پیام نور

عنوان درس: روشهای محاسبات عددی

کد درس: ۱۱۱۵۰۷۵ – ۱۱۱۵۱۷۹

رشته تحصیلی/ کد درس: مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) ، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ، مهندسی کامپیوتر – نرم افزار (چند بخشی) ۱۱۱۵۰۷۵ ، مهندسی صنایع (چند بخشی) ، مهندسی صنایع ، مهندسی مدیریت اجرایی ، مهندسی مدیریت پروژه ۱۱۱۵۱۷۹

 

این محصول شامل دانلود  تمامی نمونه سوالات زیر می‌باشد.

سوالات روشهای محاسبات عددی پیام نور

دانلود نمونه سوالات روشهای محاسبات عددی نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات روشهای محاسبات عددی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات روشهای محاسبات عددی نیمسال اول ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات روشهای محاسبات عددی تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات روشهای محاسبات عددی نیمسال دوم ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی

دانلود نمونه سوالات روشهای محاسبات عددی نیمسال اول ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات روشهای محاسبات عددی تابستان ۹۲ دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوالات روشهای محاسبات عددی نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات روشهای محاسبات عددی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

دانلود نمونه سوالات روشهای محاسبات عددی نیمسال اول ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور با پاسخ تستی

لطفاً‌ جهت دانلود نمونه سوالات روشهای محاسبات عددی دانشگاه پیام نور محصول را خریداری نمائید

تشکر از خریدتان

  • نمونه سوالات روشهای محاسبات عددی پیام نور
  • نمونه سوالات روش های محاسبات عددی پیام نور با جواب
  • نمونه سوال روشهای محاسبات عددی پیام نور
  • دانلود نمونه سوالات روشهای محاسبات عددی پیام نور
  • نمونه سوال روش های محاسبات عددی پیام نور با جواب