شبگرام

شناسه محصول: 0c6ff6813e45 دسته:

توضیحات

شبگرام

شبگرام

(شبگرام) مانند برنامه اصلی تلگرام از API های عمومی و آزاد تلگرام استفاده می کند و مستقیما به سرور اصلی تلگرام متصل می شود قابلیت های کلیدی این تلگرام غیررسمی ضد فیلتر عبارت است از: قابلیت حساب چند کاربره قابلیت تب بندی با سلیقه ی شخصی عملیات چندتایی گفتگوها اعلانات داغ کانال یار(فروارد حرفه ای پست های سایر کانال های تلگرام) مدیریت و زمانبندی دانلود مدیریت و زمانبندی دانلود گفتگوها مدیریت رسانه ها و فایلها تفکیک رسانه های دانلود شده تفکیک…

شبگرام

(شبگرام) مانند برنامه اصلی تلگرام از API های عمومی و آزاد تلگرام استفاده می کند و مستقیما به سرور اصلی تلگرام متصل می شود قابلیت های کلیدی این تلگرام غیررسمی ضد فیلتر عبارت است از: قابلیت حساب چند کاربره قابلیت تب بندی با سلیقه ی شخصی عملیات چندتایی گفتگوها اعلانات داغ کانال یار(فروارد حرفه ای پست های سایر کانال های تلگرام) مدیریت و زمانبندی دانلود مدیریت و زمانبندی دانلود گفتگوها مدیریت رسانه ها و فایلها تفکیک رسانه های دانلود شده تفکیک…

شبگرام

(شبگرام) مانند برنامه اصلی تلگرام از API های عمومی و آزاد تلگرام استفاده می کند و مستقیما به سرور اصلی تلگرام متصل می شود قابلیت های کلیدی این تلگرام غیررسمی ضد فیلتر عبارت است از: قابلیت حساب چند کاربره قابلیت تب بندی با سلیقه ی شخصی عملیات چندتایی گفتگوها اعلانات داغ کانال یار(فروارد حرفه ای پست های سایر کانال های تلگرام) مدیریت و زمانبندی دانلود مدیریت و زمانبندی دانلود گفتگوها مدیریت رسانه ها و فایلها تفکیک رسانه های دانلود شده تفکیک…

موبایل و تلفن