طرح درس سالانه هنر پایه چهارمبه درس هنر نسبت به بقیه درسها توجه کمتری شده و به همین دلیل طرح درسهای نوشته شده برای آن کم است . در صورتی که از طرح درس سالانه جهت آموزش این درس استفاده کنیم ، می توانیم به تمامی رئوس مطالب و اهداف در نظر گرفته شده دست یابیم . در این قسمت طرح درس سالانه از کتاب هنر پایه چهارم ابتدایی آورده شده است . این طرح درس شامل 2 صفحه بوده و در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آن وجود دارد . طرح درس مذکور در یک جدول تهیه و تنظیم شده و برای هر ماه چهار جلسه در آن در نظر گرفته شده است . قابل ذکر است در طرح درس فوق برای هر جلسه برنامه ، رئوس مطالب ، هدف جزئی ، هدف رفتاری و وسایل مورد نیاز آورده شده است . همچنین خلاصه فعالیت ها و تدریس های ماهانه ( فعالیت های که در طول یک ماه باید انجام شود ) در این طرح درس وجود دارد . برخی از برنامه های قابل اجرا در زنگ هنر بدین شرح می باشد : نقاشی ، قصه گویی ، نمایش ، کاردستی ، تربیت شنوایی ، آزمون و …    هدیه این محصول : طرح درس روزانه علوم پایه چهارم در مورد آهنربا – روشهای جالب از بین بردن انواع بوها …