فایل پاورپوینت حسابرسی (۲) رشته حسابداری

شناسه محصول: ec589028cc5a دسته:

توضیحات

فایل پاورپوینت حسابرسی (۲) رشته حسابداری

فایل پاورپوینت حسابرسی (۲) رشته حسابداری

دانلود پاورپوینت حسابرسی (۲) رشته حسابداری
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۹۹
 
 
 
 
فهرست
فصل اول: کلیات
فصل دوم : موجودیهای صندوق بانک
فصل سوم : سرمایه گذاریها در سهام ، اوراق قرضه و اسناد خزانه
فصل چهارم: حسابها و اسناد دریافتی
فصل پنجم : موجودیهای جنسی و قیمت تمام شده
فصل ششم : دارائیهای ثابت
فصل هفتم : بستانکاران و سایر اقلام بدهی ( حسابها و اسناد پرداختی )
فصل هشتم : دیون با کارمزد و بدهی احتمالی
فصل نهم : حقوق صاحبان…

فایل پاورپوینت حسابرسی (۲) رشته حسابداری

دانلود پاورپوینت حسابرسی (۲) رشته حسابداری
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۹۹
 
 
 
 
فهرست
فصل اول: کلیات
فصل دوم : موجودیهای صندوق بانک
فصل سوم : سرمایه گذاریها در سهام ، اوراق قرضه و اسناد خزانه
فصل چهارم: حسابها و اسناد دریافتی
فصل پنجم : موجودیهای جنسی و قیمت تمام شده
فصل ششم : دارائیهای ثابت
فصل هفتم : بستانکاران و سایر اقلام بدهی ( حسابها و اسناد پرداختی )
فصل هشتم : دیون با کارمزد و بدهی احتمالی
فصل نهم : حقوق صاحبان…

فایل پاورپوینت حسابرسی (۲) رشته حسابداری

دانلود پاورپوینت حسابرسی (۲) رشته حسابداری
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۹۹
 
 
 
 
فهرست
فصل اول: کلیات
فصل دوم : موجودیهای صندوق بانک
فصل سوم : سرمایه گذاریها در سهام ، اوراق قرضه و اسناد خزانه
فصل چهارم: حسابها و اسناد دریافتی
فصل پنجم : موجودیهای جنسی و قیمت تمام شده
فصل ششم : دارائیهای ثابت
فصل هفتم : بستانکاران و سایر اقلام بدهی ( حسابها و اسناد پرداختی )
فصل هشتم : دیون با کارمزد و بدهی احتمالی
فصل نهم : حقوق صاحبان…

سایر رشته های فنی مهندسی