فایل پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه در مراکز پرتودرمانی

شناسه محصول: df80450d6457 دسته:

توضیحات

فایل پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه در مراکز پرتودرمانی

فایل پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه در مراکز پرتودرمانی

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه در مراکز پرتودرمانی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۴۲
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
حفاظت در برابر اشعه در درمان از راه دور
حفاظت در برابر اشعه در براکی تراپی
دستگاههای پرتودرمانی
دستگاه های درمان از راه دور (خارج بدن)
دستگاه های درمان در محل مورد نظر (داخل بدن)…

فایل پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه در مراکز پرتودرمانی

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه در مراکز پرتودرمانی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۴۲
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
حفاظت در برابر اشعه در درمان از راه دور
حفاظت در برابر اشعه در براکی تراپی
دستگاههای پرتودرمانی
دستگاه های درمان از راه دور (خارج بدن)
دستگاه های درمان در محل مورد نظر (داخل بدن)…

فایل پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه در مراکز پرتودرمانی

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه در مراکز پرتودرمانی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۴۲
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
حفاظت در برابر اشعه در درمان از راه دور
حفاظت در برابر اشعه در براکی تراپی
دستگاههای پرتودرمانی
دستگاه های درمان از راه دور (خارج بدن)
دستگاه های درمان در محل مورد نظر (داخل بدن)…

سایر رشته های فنی مهندسی