فایل پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشاخانه

شناسه محصول: 6152a876a587 دسته:

توضیحات

فایل پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشاخانه

فایل پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشاخانه

پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀپنجمدبستانتماشاخانه
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۹
 
 
 
 
ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده
از پی توست این همه امّد و بیم
هم تو ببخشای و ببخش ، ای کریم
چاره ی ما ساز که بی یاوریم
گر تو برانی،به که روی آوریم
چز درِ تو قبله نخواهیم ساخت
گر ننوازی تو ،که خواهد نواخت؟
یار شو ای مونسِ غمخوارگان
چاره کن ای چاره ی بیچارگان
نظامی،مخزن الاسرا…

فایل پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشاخانه

پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀپنجمدبستانتماشاخانه
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۹
 
 
 
 
ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده
از پی توست این همه امّد و بیم
هم تو ببخشای و ببخش ، ای کریم
چاره ی ما ساز که بی یاوریم
گر تو برانی،به که روی آوریم
چز درِ تو قبله نخواهیم ساخت
گر ننوازی تو ،که خواهد نواخت؟
یار شو ای مونسِ غمخوارگان
چاره کن ای چاره ی بیچارگان
نظامی،مخزن الاسرا…

فایل پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان تماشاخانه

پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀپنجمدبستانتماشاخانه
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۹
 
 
 
 
ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده
از پی توست این همه امّد و بیم
هم تو ببخشای و ببخش ، ای کریم
چاره ی ما ساز که بی یاوریم
گر تو برانی،به که روی آوریم
چز درِ تو قبله نخواهیم ساخت
گر ننوازی تو ،که خواهد نواخت؟
یار شو ای مونسِ غمخوارگان
چاره کن ای چاره ی بیچارگان
نظامی،مخزن الاسرا…

سایر رشته های فنی مهندسی