فایل پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان

شناسه محصول: 77f8565ada23 دسته:

توضیحات

فایل پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان

فایل پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان پایۀپنجمدبستان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۱
 
 
 
 
یک جهان جشن
باز آن روز زیبا از راه رسیده است…
سلام و دیده بوسی و تبریک و هدیه و شادی؛ زمزمه ی ذکر زیبای«یا امیرالمؤمنین»؛
دیدار با سادات و سلام و صلوات!پیر و جوان و کوچک و بزرگ، همه شادمان هستند.
همه، دست در دست هم تلاش می کنند تا یاد آن روز بزرگ را زنده نگه دارند.
چه جشن باصفایی! آسمان سراپا غرق نور است و زمین سراسر غرق…

فایل پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان پایۀپنجمدبستان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۱
 
 
 
 
یک جهان جشن
باز آن روز زیبا از راه رسیده است…
سلام و دیده بوسی و تبریک و هدیه و شادی؛ زمزمه ی ذکر زیبای«یا امیرالمؤمنین»؛
دیدار با سادات و سلام و صلوات!پیر و جوان و کوچک و بزرگ، همه شادمان هستند.
همه، دست در دست هم تلاش می کنند تا یاد آن روز بزرگ را زنده نگه دارند.
چه جشن باصفایی! آسمان سراپا غرق نور است و زمین سراسر غرق…

فایل پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمان پایۀپنجمدبستان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۱
 
 
 
 
یک جهان جشن
باز آن روز زیبا از راه رسیده است…
سلام و دیده بوسی و تبریک و هدیه و شادی؛ زمزمه ی ذکر زیبای«یا امیرالمؤمنین»؛
دیدار با سادات و سلام و صلوات!پیر و جوان و کوچک و بزرگ، همه شادمان هستند.
همه، دست در دست هم تلاش می کنند تا یاد آن روز بزرگ را زنده نگه دارند.
چه جشن باصفایی! آسمان سراپا غرق نور است و زمین سراسر غرق…

سایر رشته های فنی مهندسی