فایل پاورپوینت در مورد شنوایی

شناسه محصول: e78955fd5dd0 دسته:

توضیحات

فایل پاورپوینت در مورد شنوایی

فایل پاورپوینت در مورد شنوایی

دانلود پاورپوینت در مورد شنوایی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۳۰
 
 
 
 
قسمتی از گوش راکه همه می بینیم لاله ی گوش می گویند.
لاله ی گوش امواج صدا را به سمت گوشهدایت می کند.
همچنین به کمک لاله ی گوش جهت صدا را تشخیص می دهیم .
سمعک گیرنده ی الکتریکی است که به افراد کم شنوا کمک می کندتاصداهارا بهتر بشنوند….

فایل پاورپوینت در مورد شنوایی

دانلود پاورپوینت در مورد شنوایی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۳۰
 
 
 
 
قسمتی از گوش راکه همه می بینیم لاله ی گوش می گویند.
لاله ی گوش امواج صدا را به سمت گوشهدایت می کند.
همچنین به کمک لاله ی گوش جهت صدا را تشخیص می دهیم .
سمعک گیرنده ی الکتریکی است که به افراد کم شنوا کمک می کندتاصداهارا بهتر بشنوند….

فایل پاورپوینت در مورد شنوایی

دانلود پاورپوینت در مورد شنوایی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۳۰
 
 
 
 
قسمتی از گوش راکه همه می بینیم لاله ی گوش می گویند.
لاله ی گوش امواج صدا را به سمت گوشهدایت می کند.
همچنین به کمک لاله ی گوش جهت صدا را تشخیص می دهیم .
سمعک گیرنده ی الکتریکی است که به افراد کم شنوا کمک می کندتاصداهارا بهتر بشنوند….

سایر رشته های فنی مهندسی