فایل پاورپوینت روابط خارجی ایران تالیف دکتر سید علیرضا ازغندی

شناسه محصول: 8f90f4d56c44 دسته:

توضیحات

فایل پاورپوینت روابط خارجی ایران تالیف دکتر سید علیرضا ازغندی

فایل پاورپوینت روابط خارجی ایران تالیف دکتر سید علیرضا ازغندی

پاورپوینت روابط خارجی و سیاست خارجی ایران
رشته علوم سیاسی
درس روابط خارجی ایران تا ۵۷ – 1320
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۳۷۲
 
 
 
 
 
 
درس روابط خارجی ایران تا ۵۷ – 1320 درس روابط خارجی ایران از ۱۳۵۷ – 1320 از دروس اختصاصی و اصلی رشته علوم سیاسی می باشد . ارزش درس چهار واحد بوده و هدف از آن آشنایی دانشجویان علوم سیاسی با روابط خارجی ایران در دوران پهلوی دوم می باشد منبع درس : روابط خارجی ایران ( دولت دست نشانده ) تالیف…

فایل پاورپوینت روابط خارجی ایران تالیف دکتر سید علیرضا ازغندی

پاورپوینت روابط خارجی و سیاست خارجی ایران
رشته علوم سیاسی
درس روابط خارجی ایران تا ۵۷ – 1320
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۳۷۲
 
 
 
 
 
 
درس روابط خارجی ایران تا ۵۷ – 1320 درس روابط خارجی ایران از ۱۳۵۷ – 1320 از دروس اختصاصی و اصلی رشته علوم سیاسی می باشد . ارزش درس چهار واحد بوده و هدف از آن آشنایی دانشجویان علوم سیاسی با روابط خارجی ایران در دوران پهلوی دوم می باشد منبع درس : روابط خارجی ایران ( دولت دست نشانده ) تالیف…

فایل پاورپوینت روابط خارجی ایران تالیف دکتر سید علیرضا ازغندی

پاورپوینت روابط خارجی و سیاست خارجی ایران
رشته علوم سیاسی
درس روابط خارجی ایران تا ۵۷ – 1320
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۳۷۲
 
 
 
 
 
 
درس روابط خارجی ایران تا ۵۷ – 1320 درس روابط خارجی ایران از ۱۳۵۷ – 1320 از دروس اختصاصی و اصلی رشته علوم سیاسی می باشد . ارزش درس چهار واحد بوده و هدف از آن آشنایی دانشجویان علوم سیاسی با روابط خارجی ایران در دوران پهلوی دوم می باشد منبع درس : روابط خارجی ایران ( دولت دست نشانده ) تالیف…

سایر رشته های فنی مهندسی