فایل پاورپوینت شهر باستانی همدان

شناسه محصول: e27ae02c95db دسته:

توضیحات

فایل پاورپوینت شهر باستانی همدان

فایل پاورپوینت شهر باستانی همدان

پاورپوینت شهر باستانی همدان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۵
 
 
 
 
 
بخشی از متن:
بنای شهر همدان را به دیا آکو پادشاه ماد نسبت می‌دهند. شهر همدان به نامهای اکباتان – هگمتانه -آنادانا یا همدانا معروف است.
هگمتانه به معنی محل تجمع می‌باشد و در منابع باستانی به صورت «هگمتانه»، «اکباتان»، «امدانه» و «همدان» ثبت شده است….

فایل پاورپوینت شهر باستانی همدان

پاورپوینت شهر باستانی همدان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۵
 
 
 
 
 
بخشی از متن:
بنای شهر همدان را به دیا آکو پادشاه ماد نسبت می‌دهند. شهر همدان به نامهای اکباتان – هگمتانه -آنادانا یا همدانا معروف است.
هگمتانه به معنی محل تجمع می‌باشد و در منابع باستانی به صورت «هگمتانه»، «اکباتان»، «امدانه» و «همدان» ثبت شده است….

فایل پاورپوینت شهر باستانی همدان

پاورپوینت شهر باستانی همدان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۵
 
 
 
 
 
بخشی از متن:
بنای شهر همدان را به دیا آکو پادشاه ماد نسبت می‌دهند. شهر همدان به نامهای اکباتان – هگمتانه -آنادانا یا همدانا معروف است.
هگمتانه به معنی محل تجمع می‌باشد و در منابع باستانی به صورت «هگمتانه»، «اکباتان»، «امدانه» و «همدان» ثبت شده است….

سایر رشته های فنی مهندسی