محاسبات خودمختار

2,000 تومان

محاسبات خودمختار

 1- مقدمه

2- تاريخچه مختصری از محاسبات خود مختار

3- خصوصیات خودمختاری

4- حلقه خودمختار MAPE-K

5- معماری فراهم کردن منابع بطور خودمختار، با آگاهی از کیفیت سرویس (QoS)

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 8

توضیحات

محاسبات خودمختار

 فهرست مطالب:

۱- مقدمه

۲- تاریخچه مختصری از محاسبات خود مختار

۳- خصوصیات خودمختاری

۳-۱- اهداف خود مختاری

۳-۲- صفات خودمختاری

۳-۳- رویکردهای ایجاد خودمختاری

۴- حلقه خودمختار MAPE-K

۴-۱- نظارت

۴-۲- آنالیز و طرح‌ریزی

۴-۳- اجرا

۴-۴- مدیرخودمختار

‏۵- معماری فراهم کردن منابع بطور خودمختار، با آگاهی از کیفیت سرویس (QoS)

‏۵-۱- ناظران کارایی و بارکاری

۵-۲- تحلیلگر SLA

۵-۳- برنامه‌ریز (یا مدیر فراهم‌کننده)

۵-۴- مدیر منبع (یا تخصیص‌دهنده ماشین‌های مجازی)

۵-۵- متعادل کننده بار

محاسبات خودمختار
محاسبات خودمختار

 

چکیده:

محاسبات خود مختار مفهومی است که بسیاری از زمینه‌های محاسبات را با هدف ایجاد سیستمهای محاسبات خود مدیر و کاهش مداخله انسان، گرد هم می‌آورد. امروزه با توجه به افزایش پیچیدگی سیستمهای امروزی نیاز به محاسبات خودمختار اهمیت یافته است. واژه “محاسبات خودمختار” اولین بار توسط IBM در سال ۲۰۰۱ ‏برای توصیف سیستم‌های محاسباتی که به آنها خود مدیر گفته می‌شد، استفاده شده است.

در این مقاله ابتدا در بخش ۲ ‏تاریخچه مختصری از محاسبات خودمختار ارایه شده‏، در بخش ۳ ‏خصوصیات سیستم خودمختار معرفی می‌شود، در ‏بخش ۴ حلقه خودمختار MAPE-K و اجزایش تعریف شده، در بخش ۵ ‏معماری فراهم کردن منابع بطور خودمختار، با آگاهی از کیفیت سرویس در رایانش ابری معرفی می شود .

 

۱- مقدمه

‏محاسبات خودمختار مفهومی است که بسیاری از زمینه‌های محاسبات را با هدف ایجاد سیستم‌های محاسبات خود مدیر و کاهش مداخله انسان، گرد هم می‌آورد. واژه ((خودمختار)) از زیست‌شناسی می‌آید. چنانکه در بدن انسان، سیستم عصبی خودمختار از عکس‌العمل‌های غیرارادی بدن که نیازی به توجه انسان ندارند مراقبت می‌کند. مثلاً تنظیمات بدن مانند سایز مردمک چشم، عملیات گوارشی معده و روده، نرخ و عمق تنفس، نرخ ‏ضربان قلب و انبساط یا انقباض رگ‌های خونی، عکس‌العمل‌های در مقابل لمس یک جسم تیز یا داغ و غیره.

امروزه با توجه به افزایش پیچیدگی سیستمهای امروزی نیاز به محاسبات خودمختار اهمیت یافته است. واژه “محاسبات خودمختار” اولین بار توسط IBM در سال ۲۰۰۱ ‏برای توصیف سیستمهای محاسباتی که به آنها خود مدیر گفته میشد، استفاده شده است. برای رسیدن به محاسبات ‏خودمختار، IBM یک مدل مرجع برای حلقه کنترل خودمختاری پیشهاد کرد (IBM 2003) که به آن حلقه MAPE-K گفته میشود.

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۸

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق محاسبات خود مختار محصول را خریداری نمائید….

تشکر از خریدتان

  • محاسبات خودمختار
  • بررسی محاسبات خودمختار