محدوده‌های شهری

2,000 تومان

محدوده‌هاي شهري

مقدمه

تعاریف و سوابق محدوده و حریم شهری

نحوه تعیین محدوده و حریم شهر

حریم و بستر رود و رودخانه

حریم قنوات

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 14

توضیحات

محدوده‌های شهری

 

مقدمه

تعاریف و سوابق محدوده و حریم شهری

نحوه تعیین محدوده و حریم شهر

حریم و بستر رود و رودخانه

حریم قنوات

حریم دریاچه پشت سدها، سواحل و تالاب ها

حریم خطوط انتقال برق

حریم خطوط انتقال گاز

حرایم مربوط به میراث فرهنگی

حرایم مربوط به راه

منابع و ماخذ

 

دانلود تحقیق محدوده‌های شهری

 

 

محدوده‌های شهری
محدوده‌های شهری

مقدمه:

     مدیریت حریم ها و محدوده های شهری و در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن در برنامه ریزی شهری و هدایت و کنترل توسعه شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حریم به زبان ساده محدوده پیرامونی یک پدیده (اعم از طبیعی یا انسان ساخت، واقعی یا انتزاعی) است که به منظور حفاظت از آن پدیده یا حفظ پدیده های پیرامونی آن درنظر گرفته می شود.

      به طورکلی مباحث مربوط به حریم را می توان در دو بخش مورد بررسی قرار داد. اول حرایم و محدوده های مربوط به شهر و سایر سکونتگاه های انسانی و دوم حرایم مربوط به تاسیسات و تجهیزات شهری و یا عوارض طبیعی. نوع تعیین و نحوه برخورد با حرایم در گونه فوق نیز متفاوت است. بدین معنی که در تعیین حرایم و محدوده شهر در نظر گرفتن طرح های فرادست، موقعیت جغرافیایی شهر، عوارض طبیعی پیرامون شهر و… مدنظر قرار می گیرد. در حالی که در تعیین حریم تاسیسات و تجهیزات و راه ها؛ از مجموعه ای از اصول فنی و استانداردهای ملی و بین المللی تبعیت می شود که معمولاً برای افزایش ایمنی زیستی و یا کارایی مربوط به آن تجهیزات تعیین می شود.

تعاریف و سوابق محدوده و حریم شهری:

تاکنون قوانین و مراجع مختلف، تعاریف متفاوتی از محدوده و حریم شهرها ارایه کرده اند. اولین قانونی که حوزه و محدوده ای برای فعالیت شهرداری تعیین کرده است، قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ است.

     ماده۲ این قانون حوزه فعالیت شهرداری را در محدوده ای تعریف می کند که به وسیله انجمن شهر تعیین شده و پس از موافقت شورای شهرستان و با تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.

     در ماده ۵۶ همین قانون (الحاقیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) به حدود مصوب شهر اشاره شده است. و شهرداری را از ایجاد تعهد و توزیع آب و برق و سایر تاسیسات شهری در خارج از حدود مصوب شهر منع می کند.

     ماده ۹۹ قانون شهرداری، شهرداری ها را مکلف می نماید اقداماتی را در مورد حریم شهر انجام دهند. اولین و مهمترین اقدام تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر است. این حریم توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب انجمن شهر و تائید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به اجرا گذاشته خواهد شد.

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۱۴

لطفاً برای مشاهده تحقیق محدوده‌های شهری محصول را خریداری و دانلود نمائید.

تشکر از خریدتان

  • محدوده های شهری
  • محدوده های شهرداری مشهد
  • محدوده های شهرداری تهران
  • محدوده شهرداری های اصفهان
  • محدوده شهرداری های تبریز
  • محدوده شهرداری های شیراز

محدوده شهر چیست . محدوده استحفاظی شهر . دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک . ضوابط ساخت و ساز در حریم شهر . تعریف محدوده خدماتی شهر . حوزه استحفاظی چیست . تعریف حریم روستا . قانون ایجاد شهرهای جدید . محدوده شهر چیست . محدوده استحفاظی شهر . دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک . ضوابط ساخت و ساز در حریم شهر . تعریف محدوده خدماتی شهر . حوزه استحفاظی چیست . تعریف حریم روستا . قانون ایجاد شهرهای جدید . محدوده شهر چیست . محدوده استحفاظی شهر . دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک . ضوابط ساخت و ساز در حریم شهر . تعریف محدوده خدماتی شهر . حوزه استحفاظی چیست . تعریف حریم روستا . قانون ایجاد شهرهای جدید . محدوده شهر چیست . محدوده استحفاظی شهر . دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک . ضوابط ساخت و ساز در حریم شهر . تعریف محدوده خدماتی شهر . حوزه استحفاظی چیست . تعریف حریم روستا . قانون ایجاد شهرهای جدید