مدیریت شادی و غم از دیدگاه نهج البلاغه


این مقاله بصورت فایل PDF بوده و در 14 صفحه به مبحث مدیریت شادی و غم از دیدگاه حضرت علی (ع) در نهج البلاغه می پردازد. …