مروری بر حسابداری منابع انسانی ۱۵ ص

شناسه محصول: 09d92d8e14a1 دسته:

توضیحات

مروری بر حسابداری منابع انسانی ۱۵ ص

مروری بر حسابداری منابع انسانی  15 ص

مروری بر حسابداری منابع انسانی ۱۵ ص

نام فایل : مروری بر حسابداری منابع انسانی ۱۵ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۸
حجم : ۶۳ کیلوبایت
مروری بر حسابداری منابع انسانی :  چکیده مقاله:حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزش‌های انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر می‌رسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی…

مروری بر حسابداری منابع انسانی  15 ص

مروری بر حسابداری منابع انسانی ۱۵ ص

نام فایل : مروری بر حسابداری منابع انسانی ۱۵ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۸
حجم : ۶۳ کیلوبایت
مروری بر حسابداری منابع انسانی :  چکیده مقاله:حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزش‌های انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر می‌رسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی…

مروری بر حسابداری منابع انسانی  15 ص

مروری بر حسابداری منابع انسانی ۱۵ ص

نام فایل : مروری بر حسابداری منابع انسانی ۱۵ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۸
حجم : ۶۳ کیلوبایت
مروری بر حسابداری منابع انسانی :  چکیده مقاله:حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزش‌های انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر می‌رسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی…

سایر رشته های فنی مهندسی