مسکن در ایران ۱۴ ص

شناسه محصول: a6edbb97e6c1 دسته:

توضیحات

مسکن در ایران ۱۴ ص

مسکن در ایران 14 ص

مسکن در ایران ۱۴ ص

نام فایل : مسکن در ایران ۱۴ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۴
حجم : ۷۵ کیلوبایت
امید به تملک مسکن در ایراندنیای اقتصاد- یافته‌های مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد ۱۲ گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد ۵‌تجاوز کند. همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش ۳۰درصد باشد، برای دهک‌های پایین درآمدی…

مسکن در ایران 14 ص

مسکن در ایران ۱۴ ص

نام فایل : مسکن در ایران ۱۴ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۴
حجم : ۷۵ کیلوبایت
امید به تملک مسکن در ایراندنیای اقتصاد- یافته‌های مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد ۱۲ گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد ۵‌تجاوز کند. همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش ۳۰درصد باشد، برای دهک‌های پایین درآمدی…

مسکن در ایران 14 ص

مسکن در ایران ۱۴ ص

نام فایل : مسکن در ایران ۱۴ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۴
حجم : ۷۵ کیلوبایت
امید به تملک مسکن در ایراندنیای اقتصاد- یافته‌های مرکز مطالعات دانشگاه علم و صنعت نشان از آن دارد که شاخص دسترسی به مسکن (نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار) از عدد ۱۲ گذشته است، در حالی که این شاخص نباید در شرایط استاندارد از عدد ۵‌تجاوز کند. همچنین سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار که باید حول و حوش ۳۰درصد باشد، برای دهک‌های پایین درآمدی…

سایر رشته های فنی مهندسی