مشکلات جوانان ۳۳ ص

شناسه محصول: d1f62cfc4b18 دسته:

توضیحات

مشکلات جوانان ۳۳ ص

مشکلات جوانان 33 ص

مشکلات جوانان ۳۳ ص

نام فایل : مشکلات جوانان ۳۳ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۷
حجم : ۱۱۲ کیلوبایت
مربوط به درس:پرورشینام دبیر:خانم خادم زادهتهیه کنندگان:فاطمه ایوبی-بهاره افشارکهن-نسترن رمضانی-اکرم محمد پوردنیا واقعا عوض‌ شده‌…این‌ روزها حتی‌ اغلب‌بچه‌های‌ هفت‌، هشت‌ ساله‌ هم‌ با واژه‌های‌ قلنبه‌وسلنبه‌ای‌ مثل‌ توسعه‌، پولشویی‌، مشارکت‌،انتخاب‌برتر، اصلح‌ترین‌، عقب ماندگی‌سیستماتیک‌، گردش‌…

مشکلات جوانان 33 ص

مشکلات جوانان ۳۳ ص

نام فایل : مشکلات جوانان ۳۳ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۷
حجم : ۱۱۲ کیلوبایت
مربوط به درس:پرورشینام دبیر:خانم خادم زادهتهیه کنندگان:فاطمه ایوبی-بهاره افشارکهن-نسترن رمضانی-اکرم محمد پوردنیا واقعا عوض‌ شده‌…این‌ روزها حتی‌ اغلب‌بچه‌های‌ هفت‌، هشت‌ ساله‌ هم‌ با واژه‌های‌ قلنبه‌وسلنبه‌ای‌ مثل‌ توسعه‌، پولشویی‌، مشارکت‌،انتخاب‌برتر، اصلح‌ترین‌، عقب ماندگی‌سیستماتیک‌، گردش‌…

مشکلات جوانان 33 ص

مشکلات جوانان ۳۳ ص

نام فایل : مشکلات جوانان ۳۳ ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۳۷
حجم : ۱۱۲ کیلوبایت
مربوط به درس:پرورشینام دبیر:خانم خادم زادهتهیه کنندگان:فاطمه ایوبی-بهاره افشارکهن-نسترن رمضانی-اکرم محمد پوردنیا واقعا عوض‌ شده‌…این‌ روزها حتی‌ اغلب‌بچه‌های‌ هفت‌، هشت‌ ساله‌ هم‌ با واژه‌های‌ قلنبه‌وسلنبه‌ای‌ مثل‌ توسعه‌، پولشویی‌، مشارکت‌،انتخاب‌برتر، اصلح‌ترین‌، عقب ماندگی‌سیستماتیک‌، گردش‌…

سایر رشته های فنی مهندسی