مکانیزاسیون-ماشینهای-کشاورزی

شناسه محصول: c6af710eb081 دسته:

توضیحات

مکانیزاسیون-ماشینهای-کشاورزی

مکانیزاسیون-ماشینهای-کشاورزی

مکانیزاسیون-ماشینهای-کشاورزی

نام فایل : مکانیزاسیون-ماشینهای-کشاورزی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۴
حجم : ۵۱۷ کیلوبایت
فصل اولمکانیزاسیون کشاورزی در ایرانمکانیزاسیون کشاورزی در ایران موضوعی است که طی سالهای گذشته یا بهتر بگوئیم از سال ۱۳۴۵ ، یعنی سالی که قرارداد بین ایران و جمهوری رومانی به منظور خرید تراکتور و بعضی ادوات کشاورزی منعقد شد و تعداد تراکتور از آن سال در کشور رو به فزونی گذاشت مورد بحث متخصصین فن بوده است.وقتی از مکانیزاسیون کشاورزی صحبت به میان می آید ،…

مکانیزاسیون-ماشینهای-کشاورزی

مکانیزاسیون-ماشینهای-کشاورزی

نام فایل : مکانیزاسیون-ماشینهای-کشاورزی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۴
حجم : ۵۱۷ کیلوبایت
فصل اولمکانیزاسیون کشاورزی در ایرانمکانیزاسیون کشاورزی در ایران موضوعی است که طی سالهای گذشته یا بهتر بگوئیم از سال ۱۳۴۵ ، یعنی سالی که قرارداد بین ایران و جمهوری رومانی به منظور خرید تراکتور و بعضی ادوات کشاورزی منعقد شد و تعداد تراکتور از آن سال در کشور رو به فزونی گذاشت مورد بحث متخصصین فن بوده است.وقتی از مکانیزاسیون کشاورزی صحبت به میان می آید ،…

مکانیزاسیون-ماشینهای-کشاورزی

مکانیزاسیون-ماشینهای-کشاورزی

نام فایل : مکانیزاسیون-ماشینهای-کشاورزی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۵۴
حجم : ۵۱۷ کیلوبایت
فصل اولمکانیزاسیون کشاورزی در ایرانمکانیزاسیون کشاورزی در ایران موضوعی است که طی سالهای گذشته یا بهتر بگوئیم از سال ۱۳۴۵ ، یعنی سالی که قرارداد بین ایران و جمهوری رومانی به منظور خرید تراکتور و بعضی ادوات کشاورزی منعقد شد و تعداد تراکتور از آن سال در کشور رو به فزونی گذاشت مورد بحث متخصصین فن بوده است.وقتی از مکانیزاسیون کشاورزی صحبت به میان می آید ،…

سایر رشته های فنی مهندسی