مکانیزمهای-کنترل-ازدحام-در-TCP-28-ص

شناسه محصول: 7832e65717c2 دسته:

توضیحات

مکانیزمهای-کنترل-ازدحام-در-TCP-28-ص

مکانیزمهای-کنترل-ازدحام-در-TCP-28-ص

مکانیزمهای-کنترل-ازدحام-در-TCP-28-ص

نام فایل : مکانیزمهای-کنترل-ازدحام-در-TCP-28-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۴
حجم : ۲۳۸ کیلوبایت
«هو العلیم»موضوع سمینار:مکانیزمهای کنترل ازدحام در TCPومروری بر عملکرد TCP در Wireless Sensor Networksاستاد راهنما:آقای دکتر یغماییدانشجو:الهه بلندیتابستان ۸۶فهرست مطالبعنوانصفحه فصل اول۱-۱)تعاریف۴۱-۲)مکانیزمهای کنترل ازدحام در شبکه TCP41-2-1)……

مکانیزمهای-کنترل-ازدحام-در-TCP-28-ص

مکانیزمهای-کنترل-ازدحام-در-TCP-28-ص

نام فایل : مکانیزمهای-کنترل-ازدحام-در-TCP-28-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۴
حجم : ۲۳۸ کیلوبایت
«هو العلیم»موضوع سمینار:مکانیزمهای کنترل ازدحام در TCPومروری بر عملکرد TCP در Wireless Sensor Networksاستاد راهنما:آقای دکتر یغماییدانشجو:الهه بلندیتابستان ۸۶فهرست مطالبعنوانصفحه فصل اول۱-۱)تعاریف۴۱-۲)مکانیزمهای کنترل ازدحام در شبکه TCP41-2-1)……

مکانیزمهای-کنترل-ازدحام-در-TCP-28-ص

مکانیزمهای-کنترل-ازدحام-در-TCP-28-ص

نام فایل : مکانیزمهای-کنترل-ازدحام-در-TCP-28-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۴
حجم : ۲۳۸ کیلوبایت
«هو العلیم»موضوع سمینار:مکانیزمهای کنترل ازدحام در TCPومروری بر عملکرد TCP در Wireless Sensor Networksاستاد راهنما:آقای دکتر یغماییدانشجو:الهه بلندیتابستان ۸۶فهرست مطالبعنوانصفحه فصل اول۱-۱)تعاریف۴۱-۲)مکانیزمهای کنترل ازدحام در شبکه TCP41-2-1)……

سایر رشته های فنی مهندسی