منابع-«نیروهای»-انسانی-۲۵-ص

شناسه محصول: 49b6d6e05395 دسته:

توضیحات

منابع-«نیروهای»-انسانی-۲۵-ص

منابع-«نیروهای»-انسانی-25-ص

منابع-«نیروهای»-انسانی-۲۵-ص

نام فایل : منابع-«نیروهای»-انسانی-۲۵-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۰
حجم : ۶۴ کیلوبایت
۲-۶- منابع «نیروهای» انسانی۱-۲-۶- عمومی نیازی به تجهیزات و امکانات جانبی نیست. ۲-۲-۶- صلاحیت، دانش و آگاهی و آموزش. a-2-2-6-S : زمانی که از کارمندانی استفاده می شود که تحت آموزش هستند، نظارت و مراقبت مناسب نسبت به عملکرد آنها باید صورت بگیرد.b-2-2-6-S : در جایی که از کارمندان خارج از سازمان استفاده شده، سازمان باید از نظارت بر عملکرد آنها و صلاحیت آنها برای کاری…

منابع-«نیروهای»-انسانی-25-ص

منابع-«نیروهای»-انسانی-۲۵-ص

نام فایل : منابع-«نیروهای»-انسانی-۲۵-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۰
حجم : ۶۴ کیلوبایت
۲-۶- منابع «نیروهای» انسانی۱-۲-۶- عمومی نیازی به تجهیزات و امکانات جانبی نیست. ۲-۲-۶- صلاحیت، دانش و آگاهی و آموزش. a-2-2-6-S : زمانی که از کارمندانی استفاده می شود که تحت آموزش هستند، نظارت و مراقبت مناسب نسبت به عملکرد آنها باید صورت بگیرد.b-2-2-6-S : در جایی که از کارمندان خارج از سازمان استفاده شده، سازمان باید از نظارت بر عملکرد آنها و صلاحیت آنها برای کاری…

منابع-«نیروهای»-انسانی-25-ص

منابع-«نیروهای»-انسانی-۲۵-ص

نام فایل : منابع-«نیروهای»-انسانی-۲۵-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۲۰
حجم : ۶۴ کیلوبایت
۲-۶- منابع «نیروهای» انسانی۱-۲-۶- عمومی نیازی به تجهیزات و امکانات جانبی نیست. ۲-۲-۶- صلاحیت، دانش و آگاهی و آموزش. a-2-2-6-S : زمانی که از کارمندانی استفاده می شود که تحت آموزش هستند، نظارت و مراقبت مناسب نسبت به عملکرد آنها باید صورت بگیرد.b-2-2-6-S : در جایی که از کارمندان خارج از سازمان استفاده شده، سازمان باید از نظارت بر عملکرد آنها و صلاحیت آنها برای کاری…

سایر رشته های فنی مهندسی