مهارتهای-نیروی-انسانی-در-سازمانهای-امروزی-۱۲-ص

شناسه محصول: 6491dcab7890 دسته:

توضیحات

مهارتهای-نیروی-انسانی-در-سازمانهای-امروزی-۱۲-ص

مهارتهای-نیروی-انسانی-در-سازمانهای-امروزی-12-ص

مهارتهای-نیروی-انسانی-در-سازمانهای-امروزی-۱۲-ص

نام فایل : مهارتهای-نیروی-انسانی-در-سازمانهای-امروزی-۱۲-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۱
حجم : ۵۸ کیلوبایت
مهارتهای نیروی انسانی در سازمانهای امروزی●چکیدهدر این مقاله با رویکردی کاربردی به مفهوم توانمندسازی کارکنان، به بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی آنها پرداخته شده است. توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. سازمانها…

مهارتهای-نیروی-انسانی-در-سازمانهای-امروزی-12-ص

مهارتهای-نیروی-انسانی-در-سازمانهای-امروزی-۱۲-ص

نام فایل : مهارتهای-نیروی-انسانی-در-سازمانهای-امروزی-۱۲-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۱
حجم : ۵۸ کیلوبایت
مهارتهای نیروی انسانی در سازمانهای امروزی●چکیدهدر این مقاله با رویکردی کاربردی به مفهوم توانمندسازی کارکنان، به بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی آنها پرداخته شده است. توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. سازمانها…

مهارتهای-نیروی-انسانی-در-سازمانهای-امروزی-12-ص

مهارتهای-نیروی-انسانی-در-سازمانهای-امروزی-۱۲-ص

نام فایل : مهارتهای-نیروی-انسانی-در-سازمانهای-امروزی-۱۲-ص
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : ۱۱
حجم : ۵۸ کیلوبایت
مهارتهای نیروی انسانی در سازمانهای امروزی●چکیدهدر این مقاله با رویکردی کاربردی به مفهوم توانمندسازی کارکنان، به بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی آنها پرداخته شده است. توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. سازمانها…

سایر رشته های فنی مهندسی