نقش فضای سبز در پایداری محیط شهری

3,000 تومان

نقش فضای سبز در پایداری محیط شهری

چكيده

مقدمه

اهداف تحقيق

مفهوم و تعريف فضاي سبز شهري

استانداردهاي فضاي سبز

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات:15

توضیحات

نقش فضای سبز در پایداری محیط شهری

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

اهداف تحقیق

مفهوم و تعریف فضای سبز شهری

استانداردهای فضای سبز

جدول ۵-۲ شماره سطوح پیشنهادی سرانه فضای سبز توسط سازمانها و ارگانهای داخلی

معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری

تعریف توسعه پایدار

توسعه پایدار شهری

فضای سبز و ارتباط آن با توسعه پایدار شهری

عملکردهای عمده فضاهای سبز در ساماندهی شهری

نتیجه گیری

منابع

 

نقش فضای سبز در پایداری محیط شهری
نقش فضای سبز در پایداری محیط شهری

چکیده:

رشد و توسعه فزاینده شهرنشینی ، صنعت وتکنولوژیکی در دهه های اخیر ،اگر چه آسایش و راحتی هایی را برای بشر به دنبال داشته ،لیکن زندگی انسان را با مشکلات و دشواریهایی روبرو ساخته است . از جمله این آثار سوئ می توان به آلودگی و تخریب محیط زیست ،تغییر کاربری های زارعی به غیر آن کاهش سرانه های فضای سبز شهری به خاطر دست اندازی در باغات و تبدیل آنها به مناطق مسکونی و غیره، و در کل به خطر افتادن سلامت جسم و روح انسان شهرنشین اشاره کرد.

اگر شهرها را به مشابه ارگانیسم های پویا و کانون فعالیت های انسانی بررسی کنیم. می بایست کاربریهای فضای سبز را به عنوان یکی از مهمترین عناصر حیاتی آن بپذیریم. رشد جمعیت و توسعه بی رویه فیزیکی شهرها، بروز انواع آلودگیهای صوتی، بصری، شیمیایی، افزایش قیمت زمین و کاربریهای تجاری، مسکونی، صنعتی و وقوع انواع بحرانهای زیست محیطی و عدم توجه به حفظ و نگهداری فضای سبز، دلایل هستند که موجودیت این بخش از شهرها را تهدید می کنند.

 این پژوهش با الگوی توصیفی وتحلیلی  سعی در ارائه تصویری روشن از نقش و اهمیت فضای سبز در توسعه پایدار شهری دارد.

کلید واژه : فضای سبز ، توسعه پایدار ، پایداری شهر

 .

نقش فضای سبز در پایداری محیط شهری

مقدمه:

 در حال حاضر شواهد حاکی است که جهان را یک بحران زیست محیطی تهدید می کند . تغییر آب وهوا ،از دست رفتن تنوع زیستی و تخریب لایه ازن همه ناشی از فعالیت های صنعتی ما در دو قرن اخیر است . کوشش های جهانی بر روی ایجاد محیط طبیعی و حفظ محیط زیست در اکوسیستم های بزرگ متمرکز شده که شهرها نیز یکی از این اکوسیستم ها بزرگ هستند و باید به سمت ایجاد توسعه پایدار شهری سوق داده شوند . پایداری شهرها اساسا بر اجزای ساخته شده محیط شهری استوار است که توجه بیشتر به اجزای طبیعی و فضاهای سبز شهری را می طلبد .

پیامد مشکلات شهرنشینی و افزایش جمعیت ایجاد انواع آلودگی های شهری، مثل آلودگی هوا، آب، صدا همچنین تخریب محیط زیست می باشد. این مساله را هم نباید از نظر دور داشت که مشکلات زیست محیطی شهرهای مختلف کشور که مناطق مختلف آب و هوایی واقع هستند با هم متفاوت است ولی همه این شهرها جزئی از یک کل هستند. همانطور که امروزه مشکلات زیست محیطی و کمبود فضاهای سبز که می توان به جرات گفت با پیشرفت شهرنشینی و عوارض جبران ناپذیر آن، به عنوان مهمترین کاربری در شهرهای امروز قلمداد می شود در شهرهای بزرگ فکر مسئولین امر را به خود مشغول کرده است.

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:۱۵

 

 

لطفاً برای مشاهده تحقیق نقش فضای سبز در پایداری محیط شهری محصول را خریداری و دانلود نمائید.

تشکر از خریدتان

 • نقش فضای سبز در توسعه پایدار
 • نقش فضای سبز در کاهش آلودگی هوا
 • نقش فضای سبز در مدارس
 • نقش فضای سبز در کاهش آلودگی صوتی
 • نقش فضای سبز در توسعه پایدار شهری
 • نقش فضای سبز در کیفیت زندگی شهری
 • نقش فضای سبز در مدیریت شهری
 • نقش فضای سبز در زندگی شهری
 • نقش فضای سبز در محیط زیست
 • نقش فضای سبز در معماری
 • پایداری محیط زیست شهری
 • محیط شهری
 • محیط شهری چیست
 • محیط شهری مانوس
 • محیط زست شهری
 • محیط زیست شهری
 • کیفیت محیط شهری
 • محیط زیست شهری چیست
 • محیط زیست شهری+pdf
 • تعریف محیط شهری
 • کیفیت محیط شهری+pdf