پاورپوینت درس دهم زبان فارسی ۱

2,000 تومان

دانلود پاورپوينت

پاورپوينت درس دهم زبان فارسي 1

ويژگي‌هاي فعل (2)

3. گذر : ناگذر و گذار

نوع فايل: پاورپوينت (قابل ويرايش)

تعداد اسلايد:7

توضیحات

دانلود پاورپوینت

پاورپوینت درس دهم زبان فارسی ۱

ویژگی‌های فعل (۲)

۳. گذر : ناگذر و گذار

 

پاورپوینت درس دهم زبان فارسی1
پاورپوینت درس دهم زبان فارسی۱

 

فعل‌های ناگذر

که فقط به نهاد نیاز دارند و معمولاً از مصدرهایی مانند رفتن، آمدن، نشستن، برخاستن، خوابیدن ، دویدن ، چرخیدن، گریستن، پوسیدن و … ساخته می‌شوند.

پاورپوینت درس دهم زبان فارسی1
پاورپوینت درس دهم زبان فارسی۱

فعل‌های گذرا

۱)    فعل‌های گذرا به مفعول: که به مفعول نیاز دارند و از مصدرهای: شناختن، آوردن، بریدن، دیدن، پوشیدن، کاشتن، پاشیدن، بافتن، دوختن، داشتن، ساختن و … ساخته می‌شوند.

اگر به جای بن مضارع برخی افعال ناگذر «ان» بیفزاییم، بن مضارع گذرا به دست می‌آید.

بن ماضی این نوع فعل‌ها نیز چنین ساخته می‌شود:

                                                                                     پر + ان + د

     بن مضارع گذرا شده + د             بن ماضی؛ مانند:     دو + ان + د

                                                                                       بار + ان + د

به جای «د» گاهی «ید» به کار می‌رود: پرانید، دوانید

 فعّالیّت

فکر کنید و پاسخ دهید:

با فعل‌های بخشید، پوشید و گسست جمله بسازید و تفاوت آن‌ها را بیان کنید.

فعل‌های گذرا به مسند: که به مسند نیاز دارند و از مصدرهای: بودن، شدن و گریدن، و هم معنی‌های آن ساخته می‌شوند.(است، گشت، و گردید)

(۳فعل‌های گذرا به متمّم: که به متمّم نیاز دارند و از مصدرهای: جنگیدن، رنجیدن، نازیدن، ترسیدن، برخوردن و … ساخته می‌شوند.

توجه: ملاک تشخیص فعل،‌کاربرد آن در جمله است.

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید:۷

لطفاً برای مشاهده پاورپوینت درس دهم زبان فارسی ۱ محصول را خریداری و دانلود نمائید….

تشکر از خریدتان …