پاورپوینت آسکاریس لومبریکوئیدس  نوع فایل: power point قابل ویرایش 34 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: تخم کرم دارای یک پوشش خارجی ناصاف، دارای برجستگی آلبومینی است که به عنوان یک سد کمکی در مقابل نفوذ پذیری عمل میکند ولی ممکن است وجود نداشته باشد. تخم سالم دارای یک پوسته ی ضخیم، شفاف و هیالینی همراه با یک لایه ی خارجی نسبتا ضخیم که به عنوان محافظ عمل می کند و نیز یک غشاء ظریف داخلی ویتلینی و لیپیدی است که بسیار غیرقابل نفوذ می باشد.   فهرست مطالب و اسلایدها: چرخه ی زندگی همه گیر شناسی تشخیص درمان و پیشگیری …