پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت

شناسه محصول: e2d548c826d8 دسته:

توضیحات

پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت

پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت

پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۵۲
 
 
 
 
 
فضای نگهدارنده مایعات بدن و نحوه ی تبادل مواد میان آنها
% وزن بدن بزرگسالان را آب تشکیل داده است
مایع داخل سلولی( ۲/۳ آب بدن)
مایع خارج سلولی،که در دوفضا وجود دارد
۱-فضای سوم یا فضای بینابینی
۲- داخل عروق
آب براحتی ازغشای سلولی عبور کرده و از فضایی وارد فضای دیگر میشود ولی یون ها نمی توانند به آسانی از غشای سلولی عبور کنند.
چون یون ها نمی توانند از…

پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت

پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۵۲
 
 
 
 
 
فضای نگهدارنده مایعات بدن و نحوه ی تبادل مواد میان آنها
% وزن بدن بزرگسالان را آب تشکیل داده است
مایع داخل سلولی( ۲/۳ آب بدن)
مایع خارج سلولی،که در دوفضا وجود دارد
۱-فضای سوم یا فضای بینابینی
۲- داخل عروق
آب براحتی ازغشای سلولی عبور کرده و از فضایی وارد فضای دیگر میشود ولی یون ها نمی توانند به آسانی از غشای سلولی عبور کنند.
چون یون ها نمی توانند از…

پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت

پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۵۲
 
 
 
 
 
فضای نگهدارنده مایعات بدن و نحوه ی تبادل مواد میان آنها
% وزن بدن بزرگسالان را آب تشکیل داده است
مایع داخل سلولی( ۲/۳ آب بدن)
مایع خارج سلولی،که در دوفضا وجود دارد
۱-فضای سوم یا فضای بینابینی
۲- داخل عروق
آب براحتی ازغشای سلولی عبور کرده و از فضایی وارد فضای دیگر میشود ولی یون ها نمی توانند به آسانی از غشای سلولی عبور کنند.
چون یون ها نمی توانند از…

آموزش و پرورش