پاورپوینت استنتاج در منطق رتبه اول(هوش مصنوعی)

شناسه محصول: 9c857fe4cced دسته:

توضیحات

پاورپوینت استنتاج در منطق رتبه اول(هوش مصنوعی)

پاورپوینت استنتاج در منطق رتبه اول(هوش مصنوعی)

پاورپوینت استنتاج در منطق رتبه اول(هوش مصنوعی)
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۱۷
 
 
 
 
 
بخشی از متن
استنتاج در منطق رتبه اول
یکسان سازی (Unification
، تابع یکسان سازی است که دو عبارت را به عنوان ورودی دریافت می کند. این تابع، مقدار متغیرهای این دو عبارت را به گونه ای تغییر می دهد که دو عبارت یکسان شوند.
خروجی این تابع، یک لیست جایگزینی است.
مثال:
Unify(knows(maryam, x), knows(y, zahra))
خروجی: Θ = {y/maryam, x/zahra}…

پاورپوینت استنتاج در منطق رتبه اول(هوش مصنوعی)

پاورپوینت استنتاج در منطق رتبه اول(هوش مصنوعی)
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۱۷
 
 
 
 
 
بخشی از متن
استنتاج در منطق رتبه اول
یکسان سازی (Unification
، تابع یکسان سازی است که دو عبارت را به عنوان ورودی دریافت می کند. این تابع، مقدار متغیرهای این دو عبارت را به گونه ای تغییر می دهد که دو عبارت یکسان شوند.
خروجی این تابع، یک لیست جایگزینی است.
مثال:
Unify(knows(maryam, x), knows(y, zahra))
خروجی: Θ = {y/maryam, x/zahra}…

پاورپوینت استنتاج در منطق رتبه اول(هوش مصنوعی)

پاورپوینت استنتاج در منطق رتبه اول(هوش مصنوعی)
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۱۷
 
 
 
 
 
بخشی از متن
استنتاج در منطق رتبه اول
یکسان سازی (Unification
، تابع یکسان سازی است که دو عبارت را به عنوان ورودی دریافت می کند. این تابع، مقدار متغیرهای این دو عبارت را به گونه ای تغییر می دهد که دو عبارت یکسان شوند.
خروجی این تابع، یک لیست جایگزینی است.
مثال:
Unify(knows(maryam, x), knows(y, zahra))
خروجی: Θ = {y/maryam, x/zahra}…

آموزش و پرورش