پاورپوینت اشکال دارویی

شناسه محصول: 02a4dbd602f2 دسته:

توضیحات

پاورپوینت اشکال دارویی

پاورپوینت اشکال دارویی

پاورپوینت اشکال دارویی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۱۵
 
 
 
 
 
بخشی از متن
اشکال داروئی ( Dosage forms
چه نیازی به اشکال داروئی وجود دارد؟
عوامل وابسته به دارو
الف) قدرت زیاد داروها
عدم امکان توزین دقیق پودر دارو توسط بیمار
تبدیل کردن پودر دارو به صورت قابل حمل و مصرف
 
ب) حفاظت از دارو در برابر اکسیژن و رطوبت هوا
ج) حفاظت از دارو در برابر اسید معده
د) پوشاندن مزه و بوی نامطبوع دارو
ه) تهیه اشکال دارویی مایع با حامل…

پاورپوینت اشکال دارویی

پاورپوینت اشکال دارویی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۱۵
 
 
 
 
 
بخشی از متن
اشکال داروئی ( Dosage forms
چه نیازی به اشکال داروئی وجود دارد؟
عوامل وابسته به دارو
الف) قدرت زیاد داروها
عدم امکان توزین دقیق پودر دارو توسط بیمار
تبدیل کردن پودر دارو به صورت قابل حمل و مصرف
 
ب) حفاظت از دارو در برابر اکسیژن و رطوبت هوا
ج) حفاظت از دارو در برابر اسید معده
د) پوشاندن مزه و بوی نامطبوع دارو
ه) تهیه اشکال دارویی مایع با حامل…

پاورپوینت اشکال دارویی

پاورپوینت اشکال دارویی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۱۵
 
 
 
 
 
بخشی از متن
اشکال داروئی ( Dosage forms
چه نیازی به اشکال داروئی وجود دارد؟
عوامل وابسته به دارو
الف) قدرت زیاد داروها
عدم امکان توزین دقیق پودر دارو توسط بیمار
تبدیل کردن پودر دارو به صورت قابل حمل و مصرف
 
ب) حفاظت از دارو در برابر اکسیژن و رطوبت هوا
ج) حفاظت از دارو در برابر اسید معده
د) پوشاندن مزه و بوی نامطبوع دارو
ه) تهیه اشکال دارویی مایع با حامل…

آموزش و پرورش